Каталог навчальних програм на 2016-2017 навчальний рік. Основна і старша школа
Українська мова
Основні навчальні програми
1Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи»5-8сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
2Навчальна програма «Українська мова» (автори Гавриш І.В., Семихат Н.В., Дроф'як С.М., Новожилова Н.М.) (науково-педагогічний проект «Інтелект України»)5Інтелект УкраїниЛист ІІТЗО від 29.07.2015 №14.1/12-Г-956
3Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-12 класи»9ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
4Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови (авторський колектив, керівник Караман С.О.)9ГрамотаНаказ МОН від 22.02.2008 № 122
5Навчальна програма «Українська мова та література. 5-9 класи. Інтегрований курс» для вальдорфських шкіл України (авт. Атласюк Л. В., Якубовська Л. В.)5-9Асоціація вальдорфських ініціатив в УкраїніЛист МОН від 21.10.2015 № 1/11-15298
6Навчальна програма "Українська мова. 10-11". Рівень стандарту10-11сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826
7Українська мова. Академічний рівень (укладачі Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Остаф Я.І.)10-11сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
8Українська мова. Профільний рівень (укладачі Мацько Л.І., Семеног О.М. )10-11сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
9Навчальна програма факультативного курсу «Розвиток мовлення» (укладачі Горкуненко Є.А., Горкуненко А.А.)5-6Лист ІІТЗО від 18.06.2015 № 14.1/12-Г-507
10Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови «Українська мова. 5-7 класи» (автор Гнаткович Т.Д.)5-7Закарпатський ОІППОЛист ІІТЗО від 01.07.2014 № 14.1/12-Г-1036
11Програми факультативних курсів з української мови (автори Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеждій О.В., Шкурда М.І.)5-9Закарпатський ОІППОЛист ІІТЗО від 06.04.2015 № 14.1/12-Г-214
12Експериментальна програма «Українська мова» (укладачі Ілюшина О.О., Тригуб С.І.)7Технічний ліцейЛист ІІТЗО від 19.11.2013 № 14.1/12-Г-646
13Орієнтовна програма навчальної практики з української мови і літератури. 5-8, 10 класи (укладачі Піскорська Л.І., Гуріна Л.В., Любчич Т.М)5-8, 10МандрівецьЛист ІІТЗО від 29.02.2012 № 1.4/12-Г-66
14Програма факультативного курсу «Стилістика української мови. 10-11 класи» (автори Авраменко О.М., Чукіна В.Ф.)10-11ГрамотаЛист ІІТЗО від 02.07.2013 № 14.1/12-Г-260
15Програма факультативного курсу «Ділове мовлення в медицині» (укладач Гуйванюк Л.М.)10-11Чернівецький ОІППОЛист ІІТЗО від 19.11.2013 № 14.1/12-Г-646
16Навчальна програма курсу за вибором «Лінгвістика. Науково-дослідний аспект» (авт. кол. Висоцький А. В., Гальонка Н. П.)Національний центр «Мала академія наук України»Лист ІІТЗО від 26.12.2014 № 14.1/12-Г-1884
Українська література
Основні навчальні програми
1Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи»5-8сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
2Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-12 класи»9ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
3Українська література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури (авт. Бондар Н.П., Левчик Н.В., Мовчан Р.В., Цимбалюк В.І., Сулима М.М.)9ГрамотаНаказ МОН від 22.02.2008 № 122
4Навчальна програма «Мистецтво мовлення. 5-9 класи» для вальдорфських шкіл України (авт. Передерій О. Л., Ніколаєва-Малашхія Т. П., Іванчук О. С.)5-9Асоціація вальдорфських ініціатив в УкраїніЛист МОН від 02.02.2016 № 1/11-1029
5Навчальна програма "Українська література. 10-11". Рівень стандарту, академічний рівень10-11сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826
6Українська література. Академічний рівень (укл. Жулинський М.Г., Семенюк Г.Ф. – керівники авторського колективу; Мовчан Р.В., Левчик Н.В., Бондар М.П., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І., за заг. ред. Мовчан Р.В.)10-11сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
7Українська література. 10-11 класи. Профільний рівень (укл. Жулинський М.Г., Семенюк Г.Ф. – керівники авторського колективу; Мовчан Р.В., Левчик Н.В., Бондар М.П., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І., за заг. ред. Мовчан Р.В.)10-11сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
8Навчальна програма факультативного курсу «Поетика» (автор Колінченко О. М.)5-6КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»Лист ІМЗО від 05.02.2016 № 2.1/12-Г-32
9Програма факультативного курсу «Казка як епічний жанр» (автори Квітень Є.Д., Ткач А.В.)5-7Чернівецький ОІППОЛист ІІТЗО від 20.03.2015 № 14.1/12-Г-121
10Навчальна програма «Література рідного краю» (укладачі Ходанич П.М., Ходанич Л.П., Гнаткович Т.Д.)5-11Закарпатський ОІППОЛист ІІТЗО від 18.03.2015 № 14.1/12-Г-102
11Навчальні програми «Українська література. Програми факультативних курсів» (укладач Береш О.Т., Гнаткович Т.Д., Ківеджій О.В, Ребрик Н.Й., Шкурда М.І.)5-11Закарпатський ОІППОЛист ІІТЗО від 18.03.2015 № 14.1/12-Г-103
12Українська література. Програма факультативних курсів (укладачі Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеждій О.В., Ребрик Н.Й., Шкурда М.І.)5-11Закарпатський ОІППОЛист ІІТЗО від 18.03.2015 № 14.1/12-Г-103
13Навчальна програма курсу за вибором «Літературне краєзнавство» (автори Ткач А.В., Пінтяк Я. І.)5-11Чернівецький ОІППОЛист ІМЗО від 02.11.2015 № 2.1/12-Г-70
14Програма факультативного курсу «Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8-9 класах» (укладач Шевченко З.О.)8-9Інститут педагогіки НАПН УкраїниЛист ІІТЗО від 19.11.2013 № 14.1/12-Г-641
15Навчальна програма курсу за вибором «Звичаї та обряди українського народу в контексті художньої літератури» (автори Ткач А.В., Клим Н. М.)8 (9)Чернівецький ОІППОЛист ІМЗО від 02.11.2015 № 2.1/12-Г-69
16Програма факультативного курсу «Слов’янська міфологія у творчому доробку українського письменства»8-11Київський ІППОЛист ІІТЗО від 20.03.2015 № 14.1/12-Г-122
17Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи (за загальною редакцією К. В. Таранік-Ткачук)8-11ГрамотаЛист ІМЗО від 12.07.2016 № 2.1/12-Г-540
18Навчальна програма курсу за вибором «Українознавство» (автор Головай І. А.)9Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса ШевченкаЛист ІМЗО від 02.11.2015 № 2.1/12-Г-71
19Навчальна програма факультативного курсу «Основи зорової (візуальної) поезії» (автор Колінченко О. М.)9-11КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»Лист ІМЗО від 21.12.2015 № 2.1/12-Г-115
20Навчальна програма факультативу «Сучасне франкознавство» (укладач Бондаренко Н.Л.)10-11Черкаський ОІППОЛист ІІТЗО від 18.03.2015 № 14.1/12-Г-101
21Програма факультативного курсу «Сучасне українське фентезі» (укладач Логвіненко Н.М.)11Інститут педагогіки НАПН УкраїниЛист ІІТЗО від 19.11.2013 № 14.1/12-Г-642
Іноземні мови
Основні навчальні програми
1Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи»5-8Наказ МОН від 29.05.2015 № 585
2Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови 1-11 класи9-11ПоліграфкнигаНаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
3Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова (Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень)10-11ПоліграфкнигаЛист МОН від 22.02.2008 № 122
4Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Турецька мова» (авторський колектив)1-11Міжнародна школа «Меридіан»Лист ІІТЗО від 15.01.2015 № 14.1/12-Г-1
5Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Турецька мова (друга іноземна)» (автори Кая С., Ашик Х.)1-11Лист ІІТЗО від 15.10.2013 № 14.1/12-Г-590
6Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Турецька мова як іноземна»1-11Міжнародна школа «Меридіан»Лист ІІТЗО від 18.06.2015 № 14.1/12-Г-519
7Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Польська мова» (автори Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А.)5-9Лист МОН від 02.07.2013 № 1/11-10739
8Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською або російською мовами (друга іноземна мова) «Новогрецька мова. 5-9 класи» (укладачі Сагірова Л.Л., Кіор Т.М., Никишова В.В.)5-9Наказ МОН від 24.06.2014 № 750
9Навчальна програма для спеціалізованих навчальних закладів з поглибленим вивченням новогрецької мови «Новогрецька мова. 5-9 класи» (укладачі Сагірова Л.Л., Кіор Т.М., Никишова В.В.)5-9Наказ МОН від 24.06.2014 № 750
10Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мова іврит. 5-9 класи» (друга іноземна мова) (укладачі Яковлева О.М., Лернер Т.Г., Журавицькі С.М.)5-9Наказ МОН від 24.06.2014 № 750
11Навчальна програма для спеціалізованих навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов «Мова іврит. 5-9 класи» (укладачі Яковлева О.М., Лернер Т.Г., Журавицькі С.М.)5-9Наказ МОН від 24.06.2014 № 750
12Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Угорська мова. 5-9 класи» (друга іноземна мова) (автори Берегсасі А.Ф., Браун Є.Л., Черничко С.С.)5-9Наказ МОН від 24.06.2014 № 750
13Навчальна програма «Румунська мова. 5-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова) (укладачі Говорнян Л.С., Попа М.К., Бурла О.К.)5-9Наказ МОН від 24.06.2014 № 750
14Програма «Чеська мова (друга іноземна мова)» для загальноосвітніх навчальних закладів (автор Петріца Н.М.)5-11Закарпатський ОІППОЛист МОН від 15.07.2013 № 1/11-11501
15Навчальна програма «Китайська мова»(як друга іноземна мова) (укладач Ракітіна М.І.)10-11Лист ІМЗО від 28.10.2015 № 2.1/12-Г-64
16Навчальна програма «Японська мова»(як друга іноземна мова) (укл.Козирєв Є.В., Присяжнюк А.С.)10-11Лист ІМЗО від 28.10.2015 № 2.1/12-Г-63
17Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови (рівень стандарту, академічний, профільний рівень)10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
18Програма «Китайська мова. Практична граматика» для профільного навчання у гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах із поглибленим вивченням китайської мови (перша іноземна мова)10-11Київська гімназія східних мовЛист ІІТЗО від 20.03.2015 № 14.1/12-Г-118
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
19Навчальна програма елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Редько В.Г., Полонська Т.К., Пасічник О.С., Долинський Є.В., Басай Н.П., Басай О.В., Алексєєнко І.В.)10-11Лист МОН від 06.05.2015 № 1/11-6491
20Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою (змінною) формою навчання. Іноземні мови6-11Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах»
21Програма факультативного курсу «Країнознавство (німецька мова) 10-11 класи» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, шкіл з поглибленим вивченням німецької мови (авт. Бачкіс С.В., Булгакова В.Г.)10-11Лист ІМЗО від 10.06.2016 № 2.1/12-Г-331
22Програма спеціального курсу (курсу за вибором) «Аспекти практичної граматики турецької мови» для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах і спеціалізованих школах з поглибленим вивченням турецької мови (перша іноземна мова)10-11Київська гімназія східних мовЛист ІІТЗО від 20.03.2015 № 14.1/12-Г-119
23Програма спеціального курсу «Лінгвокраїнознавство арабських країн» для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах і спеціалізованих школах з поглибленим вивченням арабської мови (перша, друга, третя іноземна мова)10-11Київська гімназія східних мовЛист ІІТЗО від 20.03.2015 № 14.1/12-Г-119
Зарубіжна література
Основні навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.)5-8Сайт МОН»Наказ МОН від 29.05.2015 № 585
2Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-12 класи»9ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
3Програми для поглибленого вивчення зарубіжної літератури. (колектив авторів, керівник Ковбасенко Ю.І, науковий редактор Наливайко Д.С.)9Газета «Зарубіжна література»Лист МОН від 20.10.2008 № 1/11-5030
4Світова література. Програми для профільного навчання для учнів загаль-ноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту (укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.)10-11ГрамотаНаказ МОН від 14.07.2016 № 826
5Світова література. Програми для профільного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі). Академічний рівень (укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.)10-11Сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
6Світова література. Програми для профільного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень (укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.)10-11Сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
7Світова література. Програма факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-7 класи (укладачі Гнаткович Т.Д., Хилинець А.А., Тонкошкурова Л.І.)5-7Видавничо-інформаційний центр ЗПІПОЛист ІІТЗО від 31.12.2014 № 14.1/12-Г-1925
8Збірник програм факультативів та курсів за вибором із зарубіжної літератури. 5-7 класи (заг. ред. Химери Н.В.)5-7Київський ОІПОПК -Лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-333
9Збірник програм факультативів та курсів за вибором із зарубіжної літератури. 8-11 класи (заг. ред. Химери Н.В.)8-11Київський ОІПОПК -Лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-335
10Навчальна програма факультативного курсу «Світовий театр і література» (автор Теодорович В.Г.)10 (11)Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1141
Історія
Навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»5-8Сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
2Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Вступ до історії України»5Сайт МОННаказ МОН від 05.06.2009 № 491
3Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»9ПерунНаказ МОН від 05.06.2009 № 491
4Навчальні програми для загальноосвітніз навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів "Історія України. Всесвітня історія. 8-9 клас"8Сайт МОННаказ МОН від 17.07.2013 № 983
5Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11 (рівень стандарту/академічний рівень10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826
6Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11 (історичний профіль10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826
7Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. 10-11 (рівень стандарту/академічний рівень10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826
8Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. 10-11 (історичний профіль10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
8Програма факультативного курсу «Історія Голокосту» (авт. Щупак І.Я.)10-11Український інститут вивчен-ня Голокосту «Ткума»Лист ІІТЗО від 25.03.2014 № 14.1/12-Г-469
9Навчальна програма курсу за вибором «Становлення української державності» (авт. С.М.Луньов, І.Є.Василенко)11ХарківЛист ІІТЗО від 25.03.2014 № 14.1/12-Г-469
10Навчальна програма курсу за вибором «Жінка в історії козацького Запорожжя» (укладач Кривоший О.П.)8Інформаційно-аналітична аген-ція «Kpialle»Лист ІІТЗО від 06.07.2016 № 2.1/12-Г-481
Правознавство
Навчальні програми
1Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство. Практичний курс. 9 клас» (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.)9ВікторіяЛист МОН від 21.05.2008 № 1/11-1969
2Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство. 10–11 (рівень стандарту, академічний рівень)» (авт. Палійчук Н.Й., Котюк І.І.)10Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826
3Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство. 10-11 (профільний рівень )» (авт. Ратушняк С.П., Ремех Т.О.)10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
4Навчальна програма варіативного модуля для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму «Практичні основи юридичної професії» (вт.. Гращенкова І.О.)10(11)Лист ІІТЗО від 22.07.2014 № 14.1/12-Г-1304
5Навчальна програма спецкурсу «Основи державного управління, місцевого самоврядування та державної службу» (вт.. Круглашов А.М., Сігітов А.І.)11Чернівецький ОІППОЛист ІІТЗО від 03.06.2015 № 14.1/12-Г-370
Філософсько-світоглядні дисципліни
Навчальні програми
1Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія філософії. 10-11 класи» (авт. Огнев'юк В.О. та ін.)10-11Поліграф книгаНаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
2Програма курсу «Людина і світ. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів11Поліграф книгаНаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
3Програма курсу за вибором «Взаємини України та Європейського Союзу» для загальноосвітніх навчальних закладів (укладачі Круглашов А.М., Недокус І.С.)10Чернівецький ОІППОЛист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14.1/12-Г-385
4Навчальна програма спецкурсу «Сучасні процеси європейської інтеграції» для загальноосвітніх навчальних закладів (укладачі Круглашов А.М., Гев'юк У.Ю.)10Чернівецький ОІППОЛист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14.1/12-Г-385
5Навчальна програма курсу за вибором «Основи громадянознавства» (для профільних суспільно-гуманітарних класів)10-11Лист ІІТЗО від 03.06.2015 № 14.1/12-Г-372
6Програми спецкурсу «Культура добросусідства» (авторський колектив М.А.Араджионі, Д.Ф.Кравцова та інші)Лист ІІТЗО від 30.07.2013 № 14.1/12-Г-436
Мистецтво (інтегрований курс)
Навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи»5-8ВД «Освіта»Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
Образотворче мистецтво
Навчальні програми
2Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи»5-7ВД «Освіта»Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
Музичне мистецтво
3Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи»5-7ВД «Освіта»Наказ МОНмолодьспорту від 06.06 2012 № 664
Художня культура
Навчальні програми
4Програма «Художня культура (рівень стандарту)» (авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є.)10-11Сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
5Програма «Художня культура (академічний рівень)» (авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є.)10-11Сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
6Програма «Художня культура (профільний рівень)» (авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є.)10-11Сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
7Програма «Естетика (профільний рівень)» (авт. Оніщенко О.І.)11Сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Математика
Основні навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)5-8Сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
2«Математика для 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів математичного, економічного та інформаційно-технологічного профілю» (автори Яценко С.Є., Сіра Л.І., Цьома Т.І.)5-7Наказ МОН від 18.09.2014 № 1054
3«Математика для 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики» (автор Харік О.Ю.)5-7Наказ МОН від 18.09.2014 № 1054
4Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-12 класи»9ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
5Програма для вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів II–III ступеня «Математика. 9 -12 класи» (автор Литвинова С.Г.)9-11Журнал «Математика в школі»Лист МОН від 29.07.2011 № 1/11-6931
6Навчальні програми з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення)10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826
7Навчальна програма для поглибленого вивчення математики в 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів (колектив авторів)8Сайт МОННаказ МОН від 17.07.2013 № 983
8Програма для класів з поглибленим вивченням математики9ВікторіяРішення колегії МОН від 21.10.2008 протокол № 1/11-5145
9«Математика для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики» (автор Харік О.Ю.)8-9Наказ МОН від 18.09.2014 № 1054
10«Математика для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики» (автор Харік О.Ю.)10-11Наказ МОН від 18.09.2014 № 1054
11"Збірник програм з математики для допрофільного навчання та профільної підготовки" в частині варіативної складової (упорядники Прокопенко Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П.)10-11РанокЛист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-440
Природознавство
Основні навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»5ВД «Освіта»Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
2Програма для основної школи «Навколишній світ» (авт. Пушкарьова Т.О.)5-6Росток А.В.Т.Лист ІІТЗО від 21.05.2012 № Г-102
Біологія. Екологія
Основні навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»6-8сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
2Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 7-12 класи»9ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
3Навчальна програма для класів з поглибленим вивчення біології. 8-9 класи8сайт МОННаказ МОН від 17.07.2013 № 983
4Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу9ВікторіяПротокол колегії МОН від 21.10.2008 №1/11-5145
5Біологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний)10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
6Екологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний)10-11Сайт МОННаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
7Навчальна програма «Біологія. 5-9 класи для вальдорфських загальноосвітніх навчальних закладів України» (авт. Посохова С. О., Москальова Т. В.)5-9Асоціаіця вальдорфських ініціатив в УкраїніЛист МОНУ від 13.10.2015 № 1/11-14998
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
8Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчанняАксіомаЛист МОН від 27.01.2014 № 14.1/12-Г-58
9Навчальна програма факультативного курсу «Зелена архітектура шкільного подвір'я» (автори Вигівська Г.П., Матвійчук В.В.)7-9Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 29.01.2015 № 14.1/12-Г-14
10Навчальна програма факультативного курсу «Основи фармакології» (автори Матущенко Т. А., Островська Л. І.)9-10Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-356
11Навчальна програма курсу за вибором «Основи медичної етики та деонтологічна культура» для профільного навчання (медичний профіль) (авт. Переймибіда Л. В., Іваненко Р. В., Дорошкевич Н. В.)10-11Український медичний ліцей НМУ ім. О.О. БоголомольцяЛист ІМЗО від 03.08.2016 № 2.1/12-Г-640
12Навчальна програма курсу за вибором «Історія медицини» для профільного навчання (медичний профіль) (авт. Пілявська О. Д., Керасіді І. Г.)10-11Український медичний ліцей НМУ ім. О.О. БоголомольцяЛист ІМЗО від 03.08.2016 № 2.1/12-Г-641
13Навчальна програма курсу за вибором «Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності» для профільного навчання (медичний профіль) (авт. Іваненко Р. В.)10-11Український медичний ліцей НМУ ім. О.О. БоголомольцяЛист ІМЗО від 03.08.2016 № 2.1/12-Г-642
14Навчальна програма курсу за вибором «Мій екологічний вибір» (авт. Колонькова О.О.)9-11Ін-т проблем виховання НАПН УкраїниЛист ІМЗО від 03.08.2016 № 2.1/12-Г-637
15Навчальна програма факультативного курсу «Екологічна безпека» (автор Бондаренко Л.Д.)8Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-587
16Збірник навчальних програм екологічного напрямку (частина І) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів8-9Державна еколо-гічна академія післядипломної освіти та управлінняЛист МОН від 20.12.2013 № 1/11-20183
17Програма курсу за вибором (факультативу) «Культура екологічної поведінки» (автор Пустовіт Н.А.)8-11Ін-т проблем виховання НАПН УкраїниЛист ІІТЗО від 14.10.2013 №14.1/12-Г-587
18Програма курсу за вибором (факультативу) «Екологічні проблеми урбанізованого середовища» (автор Пруцакова О.Л.)8(9)Ін-т проблем виховання НАПН УкраїниЛист ІІТЗО від 14.10.2013 №14.1/12-Г-588
19Програма факультативного курсу «Філософія біології. 11 клас» (для фізико-математичного та біологічного профілів) (автор Бак В. Ф.)11Донецький ОІППОЛист ІІТЗО від 24.06.2014 №14.1/12-Г-971
20Навчальна інтегрована робоча програма «Біологія» на російській мові6-9Російсько-україн-ська гімназія м. КиєваЛист ІІТЗО від 18.03.2015 №14.1/12-Г-98
21Навчальна програма курсу за вибором «Природознавство англійською» для учнів 6 білінгвальних класів (авт. Мациніна О. В., Остапчук Н. Б.)6СШ І-ІІІ ст. № 106 м. КиєваЛист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-585
22Програма факультативного курсу «Уроки з охорони довкілля» (автор Пустовіт Н.А.)5-6ВГО «Жива планета»Лист ІМЗО від 16.12.2015 № 2.1/12-Г-111
Географія
Основні навчальні програми
1Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.6-8Сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
2Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. Економіка. 6-11 класи»9ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-Г-6611
3Географія (поглиблене вивчення). Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (колектив авторів)8Сайт МОННаказ МОН від 17.07.2013 № 983
4Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу.9ВікторіяЛист МОН від 21.10.2008 № 1/11-5145
5Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний)10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
6Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу (упор. Бєскова Н.В.)1-11ВікторіяРішення колегії МОН від 21.10.2008 Протокол № 1/11-5145
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
7Навчальна програма курсу за вибором регіонального змісту «Київщинознавство.» 1-11 класи (укладачі Довгань А.І., Совенко В.В., Гудима В. М., Надтока О. Ф., Яценко В. С.)1-11КІПОПКЛист ІІТЗО від 02.06.2014 № 14.1 /12-Г 811
8Збірник програм курсів за вибором та факультативів «Географія» у 2 частинах (упорядник Гільберг Т.)Хмельницький ОІППОЛист МОН від 10.08.2016 № 1/11-10921
9Навчальна програма курсу за вибором «Географія Ізраїлю» (укладач ГорпинченкоО.А.)5-7Департамент освіти та науки, молоді та спорту Запорізької міської радиЛист ІІТЗО від 08.11.2013 № 1.4/12-Г-634
10Навчальна програма курсу за вибором «Природа рідного краю. Одещина. 6 клас» (укладачі І П. Тертична, Л. В. Холостенко)6Одеський ОІУВЛист ІІТЗО від 02.06.2014 № 14.1 /12-Г 809
11Навчальна програма білінгвальних курсів французькою мовою «Географія» (розроб. Піколзіна Г.І.)6-8Спеціалізована школа №49 з поглибленим вивченням французької мови І-ІІІ ступенів в м. КиєвіЛист ІІТЗО від 15.01.2014 № 14.1 /12-Г 35
12Навчальна програма з білінгвального курсу «Географія» французькою мовою для учнів 9 класів. (авт. Дмитренко О.А.)9Спеціалізована школа № 49 з поглибленим вивченням французької мови І-ІІІ ступенів в м. КиєвіЛист ІІТЗО від 02.06.2014 № 14.1 /12-Г 805
13Навчальна програма курсу за вибором «Мой родной край Луганщина» (авт. Харченко С. Я., Данильев А. А., Філіппов В. Л.)6-10Луганський ОІППОЛист ІІТЗО від 26.12.2013 № 14.1 /12-Г 677
14Програма факультативного курсу «Юний географ-краєзнавець» для загальноосвітніх навчальних закладів (за загальною редакцією Чобан Р. Д.)6-11Івано-Франківський ОІППОЛист ІІТЗО від 02.06.2014 № 14.1 /12-Г 812
15Навчальна програма курсу за вибором «По країнах і континентах» (автор Попов В.Д.)7Сумський ОІППОЛист ІІТЗО від 14.11 2013 № 14.1 /12-Г 636
16Навчальна програма курсу за вибором «Морська географія» (укладачі Бубнова О. Н., Литвиненко Л. М., Семенушкін Г. І.)7Одеський ОІВУЛист ІІТЗО від 28.08.2013 № 1.4/12-Г-572
17Навчальна програма курсу за вибором «Фізична географія Київської області» (укладачі Олійник Я.Б., Совенко В.В., Захарченко А.Г.)8Київський ІПОПКЛист ІІТЗО від 29.07.2014 № 14.1 /12-Г 1364
18Навчальна програма курсу за вибором «Всесвітній спадок ЮНЕСКО» (автори Назаренко Т. Г., Супричов О.В.)9-10Інститут педагогіки НАПН УкраїниЛист ІІТЗО від 28.08.2013 № 1.4/12-Г-573
19Навчальна програма курсу за вибором «Кластерна економіка» (автор Філончук З. В.)9КВНЗ «Хеосонська академія неперервної освіти»Лист ІІТЗО від 16.02 2012 № 14.1 /12-Г 56
20Програми з географії для 5-9 класів Вальдорфських загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Марченко Н. Г., Столяр І. А.)5-9Асоціація вальдорфських ініціатив в УкраїніЛист МОН Від 30.03.2015 №1/11-4502
21Навчальні програми курсу за вибором «Етногеографія» для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Рихлик Т. І.)5-9Київський ІПОПКЛист ІІТЗО Від 18.03.2015 № 14.1/12-Г-99
22Програма курсу за вибором для учнів 9 класу «Економічна і соціальна географія Київської області» авт. Олійник Я. Б., Совенко В. В.,9Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-727
23Програма факультативного курсу для учнів 8 (9) класу «Картографія» авт. Даценко Л. М., Совенко В. В., Притула І. В.8 (9)Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-728
24Програма факультативного курсу для учнів 8 класу «Основи топографічних знань» авт. Даценко Л. М., Совенко В. В., Олексенко Т. І.8Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-718
25Програма курсу за вибором «Географія рідного краю» (уклад. Бойко В. М.)5Лист ІІТЗО від 30.07.2015 №14.1/12-Г-977
26Навчальна програма «Основи геоінформаційних систем і технологій» (авт. Даценко Л. М., Остроух В. І.)10ДНВП «Картографія»Лист ІМЗО від 30.11.2015 № 2.1/12-Г-93
27Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» (авт.уклад. Грінченко О. І., Губіна С. Л.)8-9КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»Лист ІМЗО від 05.08.2016 № 2.1/12-Г-649
28Програма для профільного навчання у старшій школі «Загальна географія» (авт С. Г. Кобернік, Р, Р. Коваленко)10-11Лист ІМЗО від 05.08.2016 № 2.1/12-Г-647
Економіка
Основні навчальні програми
1Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. Економіка. 10-11 класи» (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень)10-11КиївНаказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
2Збірник програм з економіки (спецвипуск журналу «Економіка в школах України» 2015 рік)ХарківЛисти ІІТЗО від16.02.2012 № 14.1/12-Г-55 від 14.08.2012 № 14.1/12-Г-214 від 16.02.2012 № 14.1/12-Г-56
3Навчальна програма курсу за вибором «Економіка» для учнів 2-11 класів (авт.. Решетняк О.В., Лелюк Ю. М. Бєскова Н. В., Пужайчереда Л. М., Тимченко І. Є., Чорна Т. І.)2-11Лист ІІТЗО від 06.06.2014 № 14.1/12-Г-852
4Навчальна програма факультативного курсу «Професійна економіка» (авт. Невзорова Н. П.)5-7Гімназія «Потенціал» м. КиївЛист ІІТЗО від 12.11.2012 № 14.1/12-Г-355
5Програма курсу за вибором «Фінансове виховання» (авт. Золотаревич І., Біденко С.)7-8ВГО «Асоціація нової економічної освіти»Лист ІІТЗО від 14.08.2012 № 14.1/12-Г-214
6Програма «Основи податкових знань» (автори Калач Г. М., Коваленко Ю. М., Забарна Т. А., Мискіна О. О., Гільберг Т. Г.)9Національний університет державної податкової служби УкраїниЛист МОН від 06.08.2013 № 1/11-12597
7Навчальна програма білінгвальних курсів французькою мовою «Сучасні технології. Основи діловодства та економічних знань» (розробник Дмитренко О. А.)10Спеціалізована школа № 49 з поглибленим вивченням французької мови м. КиєваЛист ІІТЗО від 15.10.2013 № 14.1/12-Г -594
8Навчальна програма курсу за вибором «Основи бізнесу та фінансів» (авт. Зимовський .Д. С.)10Спеціалізована школа № 91 з поглибленим вивченням інформатики м. КиєваЛист ІІТЗО від 15.10.2013 №14.1/12-Г -593
9Програма курсу за вибором «Фінансова грамотність» (автори Смовженко Т. С. Кравченко І. С.)10Університет банківської справи НБУЛист ІІТЗО від 08.02.2012 № 1.4/12-Г-32
10«Фінансова грамотність» (35 годин) навчальна програма курсу за вибором для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори Смовженко Т. С. Кравченко І. С.)10Університет банківської справи НБУНаказ МОН від 18.09.2014 № 1054
11«Фінансова грамотність» (105 годин) навчальна програма курсу за вибором для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за загальною редакцією Смовженко Т. С.)10Університет банківської справи НБУНаказ МОН від 18.09.2014 № 1054
12Навчальна програма курсу за вибором «Споживач на ринку послуг» (автор Данилова О.Є.)10-11Інститут пілядипломної педагогічної освіти київського університету імені Бориса ГрінченкаЛист ІІТЗО від 11.02.2014 №14.1/12-Г-355
13Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (частина 1, частина 2) (укладачі Радченко В. В., Бицюра Ю. В.)10-11АксіомаЛист ІІТЗО від 27.01.2014 № 14.1/12-Г-56
14Навчальна програма курсу за вибором «Родинні фінанси» для учнів 5 класу (авт. Ткаченко О. В., Довгань А. І., Часнікова О. В.,Рябова О. Б., Лапішко З. Я. та інш.) за загальною редакцією доктора економічних наук професора Смовженко Т. С.5УБС НБУЛист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-328
15Навчальна програма курсу за вибором «Фінансово-грамотний споживач» для учнів 6 класу (авт. Ткаченко О. В., Довгань А. І., Часнікова О. В., Рябова О. Б., Лапішко З. Я. та інш.) за загальною редакцією доктора економічних наук професора Смовженко Т. С.6УБС НБУЛист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-329
16Навчальна програма курсу за вибором «Фінансова культура» для учнів 7 класу (авт. Ткаченко О. В., Довгань А. І., Часнікова О. В., Рябова О. Б., Лапішко З. Я. та інш.) за загальною редакцією доктора економічних наук професора Смовженко Т. С.7УБС НБУЛист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-330
17Навчальна програма курсу за вибором «Прикладні фінанси» для учнів 8 класу (авт. Ткаченко О. В., Довгань А. І., Часнікова О. В., Рябова О. Б., Лапішко З. Я. та інш.) за загальною редакцією доктора економічних наук професора Смовженко Т. С.8УБС НБУЛист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331
18Навчальна програма курсу за вибором «Економіка & фінанси» для учнів 9 класу (авт. Ткаченко О. В., Довгань А. І., Часнікова О. В., Рябова О. Б., Лапішко З. Я. та інш.) за загальною редакцією доктора економічних наук професора Смовженко Т. С.9УБС НБУЛист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-332
19Програма факультативного курсу «Абетка з основ житлово-комунального управління.» (авт. Сафіуліна К.Р., Погорєлова В. В., Левицький Д. М., Колієнко А. Г., Кузуб. А. Є., Касабова І. А.)10ВБО «Інститут місцевого розвиткуЛист ІМЗО від 04.12.2015 № 2.1/12-Г-100
20Програма курсу за вибором «Основи енергопостачання та енергоспоживання» (авт. Сафіуліна К. Р.)6-8ВБО «Інститут місцевого розвитку»Лист ІМЗО від 02.06.2016 № 2.1/12-Г-268
Фізика. Астрономія
Основні навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»7-8Сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
2Навчальна програма адаптована до системи розвивальної освіти Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова7-9ОсвітаЛист ІМЗО від 25.12.2015 №2.1/12-Г-142
3Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи»9ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
4Фізика. 8-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики8Сайт МОННаказ МОН від 17.07.2013 № 983
5Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу9ВікторіяРішення колегії МОН від 21.10.2008 Протокол № 1/11-5145
6Програми профільного навчання для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
7Програма факультативного курсу «Фізика в русі» (автор Деркач Н. А.)8(9)ТехнодрукЛист ІІТЗО від 19.02.2014 № 14.1/12-Г-144
8Програма курсу за вибором «Наукова організація праці учня»8Миколаївський юридичний ліцейЛист ІІТЗО від 10.10.2014 № 14.1/12-Г-1625
9Програма курсу за вибором «Навігація. 8-11 класи» (автори Бабенко С. К., Литвиненко Л. М., Себова Л. Г. Черков Б. В.)8-11Одеський ОІУВЛистМОН від 31.07.2013 № 1/11-12279
10Програма курсу за вибором «Технічні науки. Матеріалознавство. Науково-дослідницький аспект» (автор Кравченко В. М.)9-11НЦ «Мала академія наук»Лист ІІТЗО від 10.10.2014 № 14.1/12-Г-1623
11Програма курсу за вибором «Фізика. Науково-дослідницький аспект» (автори Лобода П. І., Борисенко О. В., Засєдка Л. М., Мініцький А. В.)9-11НЦ «Мала академія наук»Лист ІІТЗО від 10.10.2014 № 14.1/12-Г-1624
12Програма курсу за вибором «Мореходна астрономія 10-11 класи» (автори Черков Б. В., Бубнова Н. О., Литвиненко Л. М., Себова Л. Г.)10-11Одеський інститут удосконалення вчителівЛист МОН від 31.07.2013 № 1/11-12277
13Програма курсу за вибором «Теорія і методика наукового дослідження»10-11Миколаївський юридичний ліцейЛист ІІТЗО від 10.10.2014 № 14.1/12-Г-1616
14Програма факультативного курсу «Загальна метеорологія. Фізика атмосфери» (автор Гриценко Л. Г.)11Лист ІІТЗО від 12.02.2013 № 14.1/12-Г-41
15Програма факультативного курсу «Основи радіобіології» (автор Гриценко Л. Г.)11Лист ІІТЗО від 10.10.2014 № 14.1/12-Г-1620
16Програма факультативного курсу «Біофізика рослин» (автор Гриценко Л. Г.)11Лист ІІТЗО від 10.10.2014 № 14.1/12-Г-1629
Хімія
Основні навчальні програми
1Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (колектив авторів)7-8сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
2Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (автори Величко Л.П., Ярошенко О.Г.)9ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
3Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів «Хімія. 8-9 класи» (колектив авторів)8сайт МОННаказ МОН від 17.07.2013 № 983
4Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклів (авт. колектив)9ВікторіяРішення колегії МОН від 21.10.2008 протокол № 1/11-5145
5Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. колектив)10-11
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
6Навчальна програма курсу за вибором «Пропедевтичний курс хімії» (автор Булєєва Л.В.)5-6Лист МОН від 05.08.2013 № 1/11-12527
7Навчальні програми курсів за вибором та факультативів «Хімія». Варіативна складова Типових навчальних планів5-11МандрівецьЛист ІІТЗО від 18.02.2014 № 14.1/12-Г-137
8Навчальні програми елективних курсів та факультативів з хімії (автори Юзбашева Г.С., Олійник Т.А.)5-11АйлантЛист МОНмолодьспорту від 11.07.2012 № 1/11-11336
9Навчальна програма з курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії» (автор Коростіль Л.А.)7Лист ІМЗО від 15.04.2016 № 2.1/12-Г-150
10Навчальна програма курсу за бором «Основи загальної та неорганічної хімії» (укладач Гранкіна Л.А.)7-9Російсько-українська гуманітарна гімназія м. КиєваЛист ІІТЗО від 27.11.2014 № 14.1/12-Г-1818
11Збірник «Навчальні програми інтегрованих гуртків. Хімія. 7-11 класи» (автори Юзбашева Г.С., Гонта О.В.)7-11КВНЗ «Херсонська академія непе-рервної освітиЛист ІІТЗО від 06.08.2014 № 14.1/12-Г-1487
12Навчальна програма факультативного курсу «Хімія в сільському господарстві» (автор Біла Т.В.)10Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 06.04.2015 № 14.1/12-Г-200
13Навчальна програма курсу за вибором «Хімічна екологія» для природничого та фізико-математичного профілів (автор Наумова Ю.М.)10 (11)Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 06.08.2014 № 14.1/12-Г-1490
14Навчальна програма факультативного курсу «Юний фармацевт» для 10 (11) класу (автори Бобкова О.С., Кравченко В.Л.)10 (11)Київський ОІПОПКЛист ІІТЗО від 20.07.2015 № 14.1/12-Г-909
15Навчальна програма факультативного курсу «Окисно-відновні реакції реакції»10КВНЗ Київської об-ласної ради «Акаде-мія неперервної освітиЛист ІМЗО від 11.05.2016 № 2.1/12-Г-216
16Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів (ч. 1) (автори Речицький О.Н, Юзбашева Г.С.)10-11АйлантЛист МОНмолодьспорту від 11.07.2012 № 1/11-11335
17Навчальна програма курсу за вибором «Основи медичної хімії» (автор Бурлака Л.А.)10-11Лист ІІТЗО від 21.03.2014 № 14.1/12-Г-451
18Навчальна програма курсу за вибором «Хімія полімерів» (автори Скляр А.М., Сударева Г.Ф., Матейко А.В.)11Лист ІМЗО від 15.04.2016 № 2.1/12-Г-149
19Навчальна програма курсу за вибором «Основи біоорганічної хімії» (автор Орлова С.В.)11Лист ІІТЗО від 17.02.2014 № 14.1/12-Г-135
Технології
Основні навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи»5-8Сайт МОННаказ МОН України від 29.05.2015 № 585
2Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи»9Літера ЛТДНаказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 №664
3Навчальна програма «Креслення»7-8Уманський державний педуніверситет імені Павла ТичиниЛист МОН від 19.11.2013 № 1/11-17674
4Програма профільного навчання «Основи побутового обслуговування»10-11Київський університет імені Бориса ГрінченкаЛист МОН від 27.02.2015 №1/11-2674
5Програма «Технології. Рівень стандарту, академічний. Варіативні модулі»10-11АксіомаЛист ІІТЗО від 29.06.2012 № 1.4/18-Г-339
6Програми для профільного навчання за технологічним профілем. 10-11 класи10-11Сайт МОННаказ МОН від 28.10.2012 № 1021
7Навчальна програма «Креслення»11Уманський державний педуніверситет імені Павла ТичиниЛист МОН від 19.11.2013 № 1/11-17681
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
8Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання «Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів»5сайт МОНЛист МОН від 19.11.2013 № 1/11-17680
9Експериментальна програма «Трудове навчання Технічна творчість. 5 клас» (автори Дятленко С.М., Гащак В.М., Тарара А.М., Терещук Б.М., Ходзицька І.Ю.)5Інтелект УкраїниЛист ІІТЗО від 27.01.2015 № 14.1/12-Г-7
10Збірник навчальних програм для факультативних занять, спецкурсів та класів з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклів5-9Полтавський ОІППО ім.Лист ІІТЗО від 6.06.2015 № 14.1/12-Г-437
11Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання «Технологія проектування технологічних систем»6сайт МОНЛист МОН від 9.11.2013 № 1/11-17678
12Навчальна програма «Трудове навчання. Технічна творчість. »6Інтелект УкраїниЛист ІМЗО від 27.04.2016 № 21/12-Г-189
13Трудове навчання. Технічна творчість. Експериментальна програма для 6-9 класів6-9Інтелект УкраїниЛист ІІТЗО від 12.02.2015 № 1.4/12-Г-41
14Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання «Технологія створення робото технічних систем»7сайт МОНЛист МОН від 19.11.2013 № 1/11-17676
15Експериментальна навчальна програма «Креслення»7-9Інтелект УкраїниЛист ІІТЗО від 16.06.2015 № 1.4/12-Г-41
16Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання «Технологія керування робото технічними системами»8сайт МОНЛист МОН від 19.11.2013 № 1/11-17675
17Навчальна програма курсу за вибором «Основи бісерного плетіння»8-9Івано-Франківський ОІППОЛист ІІТЗО від 16.06.2015 № 14.1/12 –Г-436
18Комплект навчальних програм курсів за вибором з освітньої галузі «Технологія» для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів8-9РВВ ГНПУ ім. О. ДовженкаЛист ІІТЗО від 20.06.2012 № 14.1/12-Г-438
19Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання «Технологія створення електронних приладів»9сайт МОНЛист МОН від 19.11.2013 № 1/11-17677
20Навчальна програма курсу за вибором «Технології. 5-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів5-9Інститут педагогіки НАПН УкраїниЛист ІІТЗО від 28.02 2014 № 14.1/12-Г-255
21Навчальна програма курсу за вибором «Дизайн і технології. 5-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів5-9Інститут педагогіки НАПН УкраїниЛист ІІТЗО від 28.02 2014 № 14.1/12-Г-254
22Програма курсу за вибором «Основи побутової діяльності»8Газета «Шкільний світ»Лист ІІТЗО від 06.12.2012 № 14.1/12-Г-373
23Збірник програм курсів за вибором з трудового навчання8-9МНВК м. Бровари, Київської областіЛист ІІТЗО від 20.10.2012 № 1.4/18-Г-759
24Навчальна програма курсу за вибором «Креслення»8-11Уманський державний педуніверситет імені Павла ТичиниЛист МОН від 19.11.2013 № 1/11-17679
25Навчальна програма «Морські судна та їх обладнання»8-11Одеський ОІППОЛист МОН від 31.07.2013 № 1/11-12280
26Навчальна програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів «Людина і світ професій. 8-9 класи. (9, 17, 35, 70 год.)»8-9Інститут проблем виховання НАПН УкраїниЛист ІІТЗО від 23.06.2014 № 14.1/12-Г-950
27Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки»8-11Кременчуцьке пед училище ім. А.С. МакаренкаЛист ІІТЗО від 19.02.2015 № 14.1/12-Г-50
28Навчальна програма курсу за вибором «Виготовлення предметів інтер’єру методами художнього кування»10-11ВінницяЛист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-669
29Навчальна програма «Технологія виготовлення прикрас»10-11Київський університет імені Бориса ГрінченкаЛист МОН від 27.02.2015 № 1/11-2673
30Навчальна програма курсу за вибором"Креслення. Основи нарисної геометрії"10-11м. МаріупольЛист ІМЗО від 11.08.2016 №2.1/12-Г-669
31Навчальна програма курсу за вибором для профільного навчання учнів 10-11 класів «Обробка деревини на токарному верстаті»10-11КиївЛист ІІТЗО від 19.04.2012 № 14.1/18-Г-245
32Навчальна програма курсу за вибором для профільного навчання учнів 10-11 класів, спеціалізація «Технічне креслення на базі програми «Компас 3D V12» Технічний профіль»10-11Степанівський МНВК Чернігів-ської обл.Лист ІІТЗО від 27.07.2012 № 14.1/12-Г-229
33Програма курсу за вибором Основи лісівництва. 10-11 класи»10-11Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниЛист МОН від 27.02.2015 № 1/11-2672
34Навчальна програма курсу за вибором для профільного навчання учнів 11 класів, спеціалізація «Моделювання одягу. Технологічний профіль»10-11Степанівський МНВК Чернігів-ської обл.Лист ІІТЗО від 27.07.2012 № 14.1/12-Г-228
35Навчальна програма курсу за вибором для профільного навчання учнів 10-11 класів, спеціалізація «Основи євроремонту. Технологічний профіль»10-11Степанівський МНВК Чернігів-ської обл.Лист ІІТЗО від 27.07.2012 № 14.1/12-Г-227
36Навчальна програма курсу за вибором для профільного навчання учнів 10-11 класів, спеціалізація «Сучасна вишивка. Технологічний профіль»10-11Степанівський МНВК Чернігів-ської обл.Лист ІІТЗО від 27.07.2012 № 14.1/12-Г-226
37Програма курсу за вибором «Трудове навчання. Основи агровиробництва»10-11Сумський ОІППОЛист ІІТЗО від 20.10.2012 № 14.1/12-Г-226
38Навчальна програма курсу за вибором «Технологія вирощування лікарських рослин та догляд за ними»10-11Львівський ОІППОЛист МОН від 19.11.2013 № 1/11-17673
39Навчальна програма технологічного профілю освітньої галузі «Технологія» інженерно-технічного спрямування за спеціалізацією «Технічна та комп’ютерна графіка» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів10-11Полтавський ОІППОНаказ МОН від 24.06.2014 № 750
40Навчальна програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів «Побудова кар’єри. 10-11 класи. (9, 17, 35, 70 год.)»10-11Інститут проблем виховання НАПН УкрраїниЛист ІІТЗО від 23.06.2014 № 14.1/12-Г-952
41Збірник програм курсів за вибором «Професійні проби» (за загальною редакцією Л.Л.Шестаківського)10-11Степанівський МНВК Чернігів-ської обл.Лист ІІТЗО від 16.06.2015 № 14.1/12–442
Інформатика
Основні навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів)5Сайт МОННаказ МОН від 02.02.2016 № 73
2Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (колектив авторів)6-8Сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
3Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу «Інформатика. 5-9 класи» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова)6-8Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї»Лист МОН від 17.07.2013 № 1/11-11636
4Навчальна програма «Комп’ютерна графіка» для учнів 6 класів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу (авт. Ставицький С.Б., Старченко Л.М.)6Лист МОН від 04.08.2016 № 1/11-10681
5Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки9-11ВГ BHVЛист МОН від 10.08.2011 № 1/11-4927
6«Інформатика» навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що з 7 класу вивчали курс «Основи інформатики» (автори Володіна І.Л., Володін В.В.)9ГімназіяНаказ МОН від 18.09.2014 № 1054
7Навчальна програма "Інформатика" для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В.)9Сайт МОННаказ МОН від 05.03.2007 № 194
8Навчальні програми з інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення)10-11Сайт МОННаказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
9Навчальна програма з інформатики для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів (авт. С. Іщеряков)10-11Лист МОН від 21.05.2015 № 1/11-7136
10Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітні навчальних закладів (колектив авторів)8Сайт МОННаказ МОН від 17.07.2013 № 983
11Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів загальноосвітні навчальних закладів (автори Караванова Т.П., Костюков В.П.)9Сайт МОННаказ МОН від 05.03.2007 № 194
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
12Електронний збірник програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів1-11http://ciit.zp.ua/index.php/ourwork/informatic/informprogramsЛисти ІІТЗО від 13.02.2013 № 14.1/12-Г-56 – № 14.1/12-Г-65
13Навчальна програма факультативного курсу «Основи опрацювання мультимедійних даних» (автор Крутієнко О.М.)7-9Миколаївський ОІППОЛист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-835
14Проектування робототехнічних систем (автори Кіт І.В., Кіт О.Г.)7-9Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї»Листи ІІТЗО від 23.05.2013 № 14.1/12-Г-178
15Навчальна програма «Основи програмування» (автори Вапнічний С.Д., Зубик В.В., Ребрина В.А.)7-9http://info.hoippo.km.ua/do_novogo_navchalnogo_roku.htmlЛист ІІТЗО від 11.08.2012 № 1.4/18-Г-710
16Навчальна програма курсу за вибором «Сліпий метод друку» (автор Глюз Н.В.)5-6Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» №2 2014 рікЛист ІІТЗО від 1.10.2013 № 14.1/12-Г-604
17Навчальна програма курсу за вибором «Хмарні сервіси Office 365» (автори Литвинова С.Г., Амбросімова Г.С.)5-8ІІТЗН НАПНУЛист ІІТЗО від 9.12.2014 № 14.1/12-Г-1922
18Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки» (автор Кожем’яка Д.І.)5-9ПролегоЛист ІМЗО від 04.12.2015 № 2.1/12-Г-106
19Навчальна програма курсу за вибором «Бази даних в інформаційних системах»
(автори Руденко В.Д., Лапінський В.В.)
10-11Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї»Лист ІІТЗО від 20.05.2013 № 14.1/12-Г-199
20Навчальна програма курсу за вибором «Операційні системи» (автори Руденко В.Д., Лапінський В.В., Жугастров О.О.)10-11Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї»Лист ІІТЗО від 27.11.2013 № 14.1/12-Г-655
21Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" (автори Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.)10-11Газета «Інформатика»Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-823
22Програма курсу за вибором "Введення в мережі. Маршрутизація і комунікації" (автори Дзюба С.М., Ткаченко Т.В., Бойко Ю.В., Войцеховський М.О.)10-11Газета «Інформатика»Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-824
23Програма курсу за вибором "Основи програмування на C#" (автори Войцеховський М.О., Проценко Т.Г.)10-11Газета «Інформатика»Лист ІІТЗО від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-10
24Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів (автори Дзюба С.М., Заставнюк О.О., Войцеховський М.О.)10-11Газета «Інформатика»Лист ІІТЗО від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-9
25Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. основи автоматизованого проектування» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю (автори Дзюба С.М., Пасічник В.А.)10-11Газета «Інформатика»Лист ІІТЗО від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-8
26Програма курсу за вибором «Інформаційні технології в економіці» (автори Мотурнак Є.В.,
Костюков В.А., Ніколаєв Т.Г.)
10-11Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї»Лист ІІТЗО від 15.08.2012 № 14.1/12-Г-223
27Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів.(автори Дзюба С.М., Заставнюк О.О., Войцеховський М.О.)10-11Газета «Інформатика»Лист ІІТЗО від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-9
28Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. основи автоматизованого проектування» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю (автори Дзюба С.М., Пасічник В.А.)10-11Газета «Інформатика»Лист ІІТЗО від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-8
29Навчальна програма курсу за вибором "Основи інтернету речей" (авт. Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.)8-11Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-466
30Навчальна програма «Офісні інформаційні технології» (автори Потієнко В.О., Гочеряк Г. І.)8-11Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї»Лист ІІТЗО від 03.04.2014 № 14.1/12-Г-1057
Основи здоров'я
Основні навчальні програми
1Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (автори Бойченко Т.Є. та інші)5-8ВД «Освіта»Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
2Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (автори Бойченко Т.Є., Заплатинський В.М., Дивак В.В.)9ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
3Навчальна програма факультативного курсу «Я–моє здоров'я–моє життя» для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Лещук Н.О.)5-6Наш часЛист МОН від 20.07.2012 № 1/11-12028
4Комплексна програма «Профілактична протинаркотична та протиалкогольна виховна програма для учнів 1-11 класів, їх батьків та працівників педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів навчання» (автори Вієвський А.М. та інші)1-11Всеукраїнська Наркологічна АсоціаціяЛист ІІТЗО від 27.05.2014 № 14.1/12-Г-750
5Навчальна програма гуртка «Дружина юних пожежних рятувальників» (автор Мороз В.В.)6-7НМЦ Васильківського відділу освітиЛист ІІТЗО від 06.12.2012 № 14.1/12-Г-385
6Навчальна програма курсу за вибором «Основи безпеки життєдіяльності на морі» (автори Бабенко С.К., Почка Г.П., Себова Л.Г., Семушкін Г.І.)8-9Одеський ООІУВЛист ІІТЗО від 19.04.2013 № 14.1/12-Г-134
7Навчальна програма курсу за вибором «Основи повноцінного харчування людини» для допрофільної підготовки учнів 8(9) класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Бондаренко Л.Д.)8-9Київський ОІППОЛист ІІТЗО від 23.06.2014 № 14.1/12-Г-955
8Навчальна програма курсу за вибором «Усвідомлене та відповідальне батьківство» для 9(10) класів загальноосвітніх навчальних закладів (укладачі Аніна О.В., Білецька В.В., Волос О.В. та ін. за заг. ред. А.М. Старєвої)9 (10)Миколаївський ОІППОЛист ІІТЗО від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1100
9Навчальна програма факультативу «Профілактика ВІЛ-інфекції і пропаганда здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок» (автори Топор І.М., Полещук Л.В.)11Одеський ОІУВЛист ІІТЗО від 24.05.2013 № 14.1/12-Г-182
10Програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (авт. Воронцова Т.В., Оржеховська В.М., Пономаренко В.С.)АлатонЛист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-741
11Навчальна програма інтелектуального розвитку (курс за вибором) «Як навчитися легко вчитися» для основної та старшої школи (авт. Чепурний Г.А., Заячук О.В., Слушний О.М.)МандрівецьЛист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-742
12Навчальна програма факультативного курсу «Життя на роздоріжжі. Твій вибір» для учнів 10-11 класів (авт. Новикова Н.І., Олійник В.М., Озерний В.М.)10-11ГО «Молодь на роздоріжжі»Лист ІМЗО від 01.12.2015 № 2.1/12-Г-96
13Програма «7 кроків назустріч» для працівників педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів навчання та батьків (укл. Ірина Скорбун, Тетяна Слободян, Тигран Епоян)Благодійний Фонд «Здоро-в’я жінки і планування сім’ї»Лист ІМЗО від 25.12.2015 № 2.1/12-Г-134
14Навчальна програма факультативного курсу «Морально-ціннісні аспекти формування навичок здорового способу життя у старших підлітків» (укл. Савченко Р.О., Соляник О.В. Симоненко Т.Д., Тінякова А.В.)9ГО «Батьківський Захист»Лист ІМЗО від 23.05.2016 № 2.1/12-Г-227
14Навчальна програма гуртка «Юний рятувальник» (авт. Сагайдак Л.Д. та ін.)Тернопільське обласне відділення ВГР "Школа безпеки"Лист ІМЗО від 03.08.2016 № 2.1/12-Г-606
Фізична культура
Основні навчальні програми
1Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 1-4 класи»1-4Сайт МОННаказ МОН від 05.08.2016 № 948
2Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура» для дітей, які за станом здоров’я, віднесені до спеціальних медичних груп (автор Майєр В.І.)1-4РанокЛист МОН від 05.10.2005 № 1/11-5812
3Фізична культура в школі. Навчальні програми для 1-4, 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші)1-9Літера ЛТДНаказ МОН від 12.09.2011 № 1050; Наказ МОН від 06.06.2012 № 664
4Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи. Варіативний модуль «Хореографія» (авт. Федьо Л.В.)1-4Закарпатський ІППОЛист МОН від 01.09.2015 № 1/11-12709
5Навчальна програма з фізичної культури «Плавання» для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Деревянко В.В., Сілкова В.О.)1-9сайт МОНЛист МОНмолодьспорту від 24.09.2012 № 1/11-14891
6Навчальна програма з фізичної культури «Початкове навчання плаванню учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Деревянко В.В., Сілкова В.О.)1-11сайт МОНЛист МОНмолодьспорту від 24.09.2012 № 1/11-14890
7Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (автори Круцевич Т.Ю. та інші)5-9ВД «Освіта»Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
8Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура» для спеціальних медичних груп (автори Майєр В.І., Деревянко В.В.)5-9Лист МОН від 16.08.2007 № 1/11-6410
9Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Варіативний модуль «Хореографія» (авт. Федьо Л.В.)5-9Закарпатський ІППОЛист МОН від 01.09.2015 № 1/11-12719
10Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» Варіативний модуль «Регбі» (автори Єгорова О.М., Козьменко В.А., Ярова В.Д., Цибко О.О.)5-9Черкаський ОІПОППЛист МОН від 13.09.2013 № 1/11-14325
11Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи. «Варіативний модуль «Фехтування» (автори Азарченков П.М., Рапиця О.М., Карпинець М.В. ,Чейпеш А.П.)5-9Закарпатський ОІППОНаказ МОН від 24.06.2014 № 750
12Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи. «Варіативний модуль «Флорбол» (автори Гончаренко В.І., Чемелюх О.В.)5-9Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. МакаренкаНаказ МОН від 24.06.2014 № 750
13Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи. «Варіативний модуль «Чирлідинг» (автори Масляк І.П., Бала Т.М..)5-9Харківська Державна академія фізичної культуриНаказ МОН від 18.09.2014 № 1054
14Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи. «Варіативний модуль «Корфбол» (автори Лакіза О.М., Зелінський В.В., Строкін Ю.Б.)5-9Київський ОІПОПКЛист МОН від 09.06.2015 № 1/11-8017
15Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Сумо» (5-9 класи) (автор Смага Н.В.)5-9Лист МОН від 24.06.2015 № 1/11-8832
16Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Варіативний модуль «Військово-спортивні ігри». 3 роки навчання. (автори Коломоєць Г.А., Ребрина А.А., Деревянко В.В.)5-9Лист МОН від 31.07.2015 № 1/11-11027
17Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Варіативний модуль «Рухливі ігри». 3 роки навчання. (автори Ребрина А.А., Коломоєць Г.А., Деревянко В.В.)5-9Лист МОН від 31.07.2015 № 1/11-11029
18Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-11 класи. «Варіативний модуль «Петанк» (автори Лесіків В.В., Чешейко С.М., Коломоєць Г.А..)5-11ВГО «Всеукраїнська федерація петанку»Лист МОН від 09.06.2015 № 1/11-8016
19Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Веслування на байдарках і каное». 5-11 класи. (автори Моїсєєв С.О., Бреус І.В.)5-11Херсонська ака-демія неперерв-ної освітиЛист МОН від 22.06.2015 № 1/11-8631
20Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (автори Круцевич Т.Ю. та інші)9Літера ЛТДЛист МОН від 01.07.2009 № 1/11-4630
21Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (рівень стандарту)» (автори Круцевич Т.Ю. та інші)10-11Літера ЛТДЛист МОН від 31.08.2010 № 1/11-8297
22Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (спортивний профіль)» (автори Єрмолова В.М. та інші)10-11сайт МОНЛист МОН від 31.08.2010 № 1/11-8298
23Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Варіативний модуль «Хореографія» (авт. Федьо Л.В.)10-11Закарпатський ІППОЛист МОН від 01.09.2015 № 1/11-12718
24Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура» для спеціальних медичних груп (автори Деревянко В.В., Майєр В.І., Пустолякова Л.М.)10-11сайт МОНЛист МОНмолодьспорту від 11.07.2012 № 1/11-11360
25Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. «Варіативний модуль «Фехтування» (автори Азарченков П.М., Рапиця О.М., Карпинець М.В. ,Чейпеш А.П.)10-11Закарпатський ОІППОНаказ МОН від 24.06.2014 № 750
26Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. «Варіативний модуль «Атлетичне багатоборство» (автор Подгурський С.Е.)10-11ГО Всеукраїнська спортивна федерація «Атлетичне багатоборство»Наказ МОН від 24.06.2014 № 750
27Навчальна програма з фізичної культури для військових ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Варіативний модуль «Панкратіон з елементами рукопашного бою» (автори Кормілець С.В., Свідлов Ю.І.)10-11Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І.Г. ХаритонекаЛист ІІТЗО від 19.03.2014 № 14.1/12-Г-414
28Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Варіативний модуль «Чирлідинг» (автори Масляк І.П., Бала Т.М.)10-11Харківська Державна академія фізичної культуриЛист МОН від 31.07.2015 № 1/11-11028
29Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Варіативний модуль «Спортивне орієнтування» (авт. Березовський В.А.)10-11НПУ імені М.П.ДрагомановаЛист МОН від 28.12.2015 № 1/11-18954
30Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Хортинг» (профільний рівень, 10-11 класи) (авт. Єрьоменко Е.А.)10-11Українська федерація ХортингуЛист МОН від 16.06.2016 № 1/11-7996
31Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Веслування на байдарках і каное» (профільний рівень, 10-11 класи) (авт. Моїсеєв С.О., Бреус І.В.)10-11КВНЗ «Херсонська академія напрерервної освіти»Лист МОН від 16.06.2016 № 1/11-7998
32Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Професійно-прикладна фізична культура» (профільний рівень, 10-11 класи) (авт. Ребрина А.А.)10-11Лист МОН від 02.07.2016 № 1/11-8655
33Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Петанк» (профільний рівень, 10-11 класи) (авт. Леськів В.В., Чешейко С.М., Коломоєць Г.А.)10-11ВГО «Всеукраїнська федерація петанку»Лист МОН від 02.07.2016 № 1/11-8656
34Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Гирьовий хортинг» (10-11 класи) (авт. Ребрина Анатолій, Коломоєць Г.А., Ребрина Андрій)10-11Лист МОН від 22.07.2016 № 1/11-9927
35Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Гирьовий хортинг» (профільний рівень, 10-11 класи) (авт. Ребрина Анатолій, Коломоєць Г.А., Ребрина Андрій)10-11Лист МОН від 22.07.2016 № 1/11-9928
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
36Навчальна програма позакласних занять (секції, гуртка) з хортингу (автор Єрьоменко Е.А.)1-4Українська федерація ХортингуЛист ІІТЗО від 11.02.2014 № 14.1/12-Г-102
37Навчальна програма для гуртка (факультативу, секції) «Загальна фізична підготовка з елементами боротьби дзюдо» (автори Гонтюк Р.В., Коваленко І.М.)1-4Сумський ОІППОЛист ІІТЗО від 11.02.2014 № 14.1/12-Г-100
38Навчальна програма курсу за вибором (факультативу) «Фехтування» (автори Азарченков П.М., Рапиця О.М., Карпинець М.В., Чейпеш А.П.)1-4Закарпатський ОІППОЛист ІІТЗО від 11.02.2014 № 14.1/12-Г-98
39Навчальна програма позакласних занять (секції, гуртка) з хортингу (автор Єрьоменко Е.А.)5-9Українська феде-рація ХортингуЛист ІІТЗО від 11.02.2014 № 14.1/12-Г-92
40Навчальна програма гуртка для загальноосвітніх навчальних закладів «Спортивне орієнтування» (автори Ребрина А.А., Коломоєць Г.А., Косик В.М.)5-9Лист ІІТЗО від 01.07.2014 № 14.1/12-Г-1017
41Навчальна програма гуртка (факультативу) для загальноосвітніх навчальних закладів «Футбол» (автори Гончаренко В.І., Деменков Д.В..)5-9Сумський держав-ний педагогічний університет ім. А.С. МакаренкаЛист ІІТЗО від 19.12.2014 № 14.1/12-Г-1852
42Навчальна програма гуртка для загальноосвітніх навчальних закладів «Настільний теніс» (автори Ребрина А.А., Коломоєць Г.А., Деревянко В.В.)5-11Лист ІІТЗО від 02.07.2014 № 14.1/12-Г-1039
43Навчальна програма гуртка для загальноосвітніх навчальних закладів «Загальна фізична підготовка» (автори Ребрина А.А., Коломоєць Г.А., Деревянко В.В.)5-11Лист ІІТЗО від 02.07.2014 № 14.1/12-Г-1040
44Навчальна програма гуртка для загальноосвітніх навчальних закладів «Професійно-прикладна фізична культура» (автор Ребрина А.А.)5-11Лист ІІТЗО від 01.07.2014 № 14.1/12-Г-1014
45Навчальна програма факультативу, курсу за вибором, гуртка «Сумо». 5 років навчання (авт. Смага Н.В.)5-11Лист ІІТЗО від 13.08.2015 № 14.1/12-Г-1012
46Навчальна програма факультативу (курсу за вибором) «Петанк» (автори Леськів В.В., Чешейко С.М., Коломоєць Г.А.)5-11ВГО «Всеукра-їнська федерація петанку»Лист ІІТЗО від 05.06.2015 № 14.1/12-Г-399
47Навчальна програма факультативу, курсу за вибором, гуртка «Спортивний пейнтбол» (автори Андрій Ребрина, Галина Коломоєць, Анатолій Ребрина)5-11Лист ІІТЗО від 24.06.2015 № 14.1/12-Г-539
48Навчальна програма факультативу, курсу за вибором, гуртка «Патріотичні військово-спортивні ігри» (автори Коломоєць Г.А., Ребрина А.А., Деревянко В.В.)5-11Лист ІІТЗО від 16.07.2015 № 14.1/12-Г-895
49Навчальна програма курсу за вибором «Основи олімпійських знань» (авт. Єрмолова В.М.)5-11Олімпійська Академія УкраїниЛист ІМЗО від 06.07.2016 № 2.1/12-Г-483
50Навчальна програма спецкурсу «Історія фізичної культури» (автори Ільїна Л.М., Ільїн Б.А.)10-11Київський ОІППОЛист ІІТЗО від 23.10.2012 № 14.1/12-Г-303
51Навчальна програма гуртка (секції) «Атлетичне багатоборство» (авт. Подгурський С.Е.)10-11Громадська орга-нізація «Академія чемпіонів»Лист ІІТЗО від 24.05.2013 № 14.1/12-Г-185
52Навчальна програма гуртка (секції) «Плавання» (автори Деревянко В., Сілкова В., Перець Т.)Лист ІІТЗО від 19.07.2013 № 14.1/12-Г-351
53Навчальна програма позакласних занять (секції, гуртка) з хортингу (автор Єрьоменко Е.А.)10-11Українська феде-рація ХортингуЛист ІІТЗО від 10.02.2014 № 14.1/12-Г-93
54Навчальна програма гуртка (факультативу, курсу за вибором) «Шахи» для загальноосвітніх навчальних закладів та закладів позашкільної освіти (авт. Вінниченко О.В., Ільницький М.Й., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.)НВК «Міжнародний ліцей МАУП»Лист ІМЗО від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-309
55Навчальна програма гуртка (секції) «Вільна боротьба» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Шаповал О.Г.)10-11Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкоюЛист ІМЗО від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-312
56Навчальна програма гуртка (секції) «Бокс» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бражник В.П.)10-11Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкоюЛист ІМЗО від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-310
57Навчальна програма факультативу «Основи масажу» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Демиденко А.М.)10-11Медична гімназія № 33 м. КиєваЛист ІМЗО від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-311
58Навчальна програма факультативу, курсу за вибором «Сімейно-спортивний хортинг» для загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Коломоєць Г.А., Ребрина Анатолій, Ребрина Андрій)Лист ІМЗО від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-308
59Навчальна програма факультативу, курсу за вибором «Гирьовий хортинг» для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ребрина Анатолій, Коломоєць Г.А., Ребрина Андрій)Лист ІМЗО від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-315
Захист Вітчизни
Основні навчальні програми
1Навчальна програма з предмета «Захист Вітчизни» (автори Бахтін А.М. та інші)10-11сайт МОННаказ МОН від 30.07.2015 № 826
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
2Навчальна програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» (автори Олексюк В.Л., Горчинський Л.В., Єпіфанцев І.В.)НМЦ ЦЗБЖД Житомирської обл.Лист ІІТЗО від 06.03.2012 № 14.1/12-Г-70
3Програма гурткової роботи з допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання та рятувальної справи «Юний рятувальник-захисник» (автори Ільїна В. М., Коломоєць Г. А.)ЗапоріжжяЛист ІІТЗО від 03.05.2012 № 14.1/12-Г-91
4Програма гурткової роботи «Абетка безпеки» (автори Прибитько В.М., Овчар С.В., Шкуренко О.В.)Чернігівський ОІППОЛист ІІТЗО від 03.05.2012 № 14.1/12-Г-90
5Навчальна програма гуртка козацько-лицарського виховання «Джура» (автор Бондарчук О.С.)Лист ІІТЗО від 14.06.2012 № 14.1/12-Г-119
6Навчальна програма спеціального курсу «Історія українського війська» для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою (автор Панов В.Г.)Кам’янець-Подільський ліцей з поси-леною війсь-ково-фізичною підготовкоюЛист ІІТЗО від 20.12.2013 № 14.1/12-Г-671
7Навчальна програма факультативу (гуртка) з патріотичного виховання для ЗНЗ «Козацькі джури». 3 роки навчання (автор Коломоєць Г.А.)Лист ІІТЗО від 21.03.2014 № 14.1/12-Г-434
8Навчальна програма спеціального курсу «Історія і традиції кадетства» (автор Головіхіна Н.М.)5-6Ліцей-інтернат «Кадетський корпус» № 23 м. КиєваЛист ІІТЗО від 14.06.2012 № 14.1/12-Г-123
9Навчальна програма гуртка військово-патріотичного напряму «Юний стрілець» (автор Пінкевич Г.П.)5-9Волинський ОІППОЛист ІІТЗО від 19.07.2013 № 14.1/12-Г-354
10Навчальна програма гуртка військово-патріотичного напряму «Козачок-стройовичок» (автор Пінкевич Г.П.)5-9Волинський ОІППОЛист ІІТЗО від 19.07.2013 № 14.1/12-Г-355
11Навчальна програма спеціального курсу «Основи військової підготовки» (автор Коваль М.А.)5-11Ліцей-інтернат «Кадетський корпус» № 23 м. КиєваЛист ІІТЗО від 14.06.2012 № 14.1/12-Г-121
12Навчальна програма спеціального курсу «Історія українського війська» (автор Коваль М.А.)8-9Ліцей-інтернат «Кадетський корпус» № 23 м. КиєваЛист ІІТЗО від 14.06.2012 № 14.1/12-Г-124
13Навчальна програма «Захист Вітчизни» для військово-спортивного ліцею (автори Мартинюк М.Л., Грубальський Р.Б.)8-9Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернатЛист ІІТЗО від 21.03.2014 № 14.1/12-Г-437
14Навчальна програма курсу за вибором «Основи захисту Вітчизни» (автори Гусєв В.Г., Гоменюк В.О.)8-9Вінницький ОІПОППЛист ІІТЗО від 02.12.2014 № 14.1/12-Г-1831
15Навчальна програма «Початкова військова підготовка» для Кадетських корпусів і військових ліцеїв з дворічним терміном навчання (автори Сидоренко А.А. та ін., за заг. ред.. Свідлова Ю.І.)8-9СумиЛист ІІТЗО від 19.12.2014 № 14.1/12-Г-1851
16Навчальна програма курсу за вибором «Початкова військова підготовка» (автори Фука М.М., Бондар В.І.)8 (9)Тернопільський ОІППОЛист ІІТЗО від 05.06.2015 № 14.1/12-Г-401
17Навчальна програма «Початкова військова підготовка» для Кадетських корпусів і військових ліцеїв з чотирирічним терміном навчання (автори Сидоренко А.А. та ін., за заг. ред.. Свідлова Ю.І.)8-11СумиЛист ІІТЗО від 19.12.2014 № 14.1/12-Г-1853
18Навчальна програма спеціального курсу «Основи військової етики і психології» (автор Коваль М.А.)10Ліцей-інтернат «Кадетський корпус» № 23 м. КиєваЛист ІІТЗО від 14.06.2012 № 14.1/12-Г-122
19Навчальна програма гуртка «Юний Миротворець» (автор Барановський В.І.)10-11«Мережа шкіл миру» в УкраїніЛист ІІТЗО від 14.06.2012 № 14.1/12-Г-116
20Навчальна програма гуртка з військово-патріотичного виховання «Підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України» (автор Гуков М.О.)10-11Сумський ОІППОЛист ІІТЗО від 14.06.2012 № 14.1/12-Г-120
21Навчальна програма курсу за вибором «Військово-морська підготовка» (укладачі Бабенко С.К., Почка Г.П., Себова Л.Г., Семушкін Г.І.)10-11Одеський ОІППОЛист ІІТЗО від 19.04.2013 № 14.1/12-Г-135
22Навчальна програма гуртка військово-патріотичного напряму «Влучний стрілець» (автор Пінкевич Г.П.)10-11Волинський ОІППОЛист ІІТЗО від 19.07.2013 № 14.1/12-Г-357
23Навчальна програма гуртка військово-патріотичного напряму «Стройова досконалість» (автор Пінкевич Г.П.)10-11Волинський ОІППОЛист ІІТЗО від 19.07.2013 № 14.1/12-Г-358
24Навчальна програма факультативного курсу «Історія розвитку військової техніки та озброєння у ХХ – на початку ХХІ століття» для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою загальної середньої освіти (автори Фещук М.О., Панов В.Г.)10-11Кам’янець-Подільський ліцей з поси-леною військово-фізичною підготовкоюЛист ІІТЗО від 15.05.2014 № 14.1/12-Г-699
25Навчальна програма спецкурсу «Статути Збройних Сил України» для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів із військово-спортивним профілем навчання (авт. Городецький С.Л., Кравцов І.О., Перепелиця Л.В., Татаринов М.В.)10КЗ «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Патріот»Лист ІМЗО від 27.05.2016 № 2.1/12-Г-242
26Навчальна програма спецкурсу «Стройова підготовка» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів із військово-спортивним профілем навчання (авт. Городецький С.Л., Кравцов І.О., Перепелиця Л.В.)10-11КЗ «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Патріот»Лист ІМЗО від 27.05.2016 № 2.1/12-Г-243
27Навчальна програма спецкурсу «Вогнева підготовка» для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів із військово-спортивним профілем навчання (авт. Городецький С.Л., Кравцов І.О., Перепелиця Л.В.)10КЗ «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Патріот»Лист ІМЗО від 27.05.2016 № 2.1/12-Г-244
28Навчальна програма факультативу (курсу за вибором, гуртка) «Військово-патріотичний хортинг. 1 рік навчання» (авт. Кузора І.В., Коломоєць Г.А., Панченко С.М.)Лист ІМЗО від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-306
29Навчальна програма гуртка військово-патріотичного та спортивного спрямування «Патріот» для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Шарун Б.С., Дзюба І.І., Зварич Ф.С., Кокідько С.С., Лозинський Р.І.)НМЦО м. ЛьвівЛист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/12-Г-585
Російська мова
Навчальні програми
30Навчальна програма «Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (укладачі: Баландіна Н. Ф., Синиця І. А., Фролова Т. Я., Бойченко Л. А., Кошкіна Ж. О.)5-8сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
31Навчальна програма «Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)» (укладачі: Курач Л. І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л., Кошкіна Ж. О., Ґудзик І. П. )5-8сайт МОННаказ МОН від 29.05.2015 № 585
56Навчальна програма «Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)» (укладачі: Курач Л. І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л., Кошкіна Ж. О., Ґудзик І. П. )9МПП «ВД «БукрекЛист МОН
від 23.12.2004
№ 1/11- 6611
57Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Російська мова. 5-11 класи» (укладачі Баландіна Н. Ф., Дегтярьова К. В., Лебеденко С. О.)9МПП «ВД «Букрек»Лист МОН
від 23.12.2004
№ 1/11- 6611
58Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Російська мова. 5-11 класи» (укладачі Баландіна Н. Ф., Дегтярьова К. В., Лебеденко С. О.)10-11сайт МОНЛист МОН
від 23.12.2004
№ 1/11- 6611
59Навчальна програма «Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)» (укладачі: Курач Л. І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л., Кошкіна Ж. О., Ґудзик І. П. )10-11сайт МОННаказ МОН
від 14.07.2016 № 826
60Навчальна програма факультативного курсу «Лексика і фразеологія російської мови» (автор Бойко С. І.)5-6Ж-л «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», 2015, № 6Лист ІІТЗО
від 17.02.2014
№ 14.1/12-Г-136
61Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Російська мова. Факультативний курс. 5-9 класи» (автор Крюченкова О. Ю.)5-9сайт МОНЛист МОН від 15.07.2013 № 1/11-11508
62Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Російська мова (курс за вибором)» (автор: Фролова Т. Я.)9-11сайт МОНЛист МОН від 06.08.2010 № 1/11-7504
63Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Російська мова. Факультативний курс. 5-11 класи» (автор Давидюк Л. В.)9-11Ж-л «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», 2012, № 6; сайт УАПРЯЛЛист ІІТЗО від 08.11.2012 № 1.4/18-4254
Етика. Курси морально-етичного спрямування
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
1«Біблійна історія та християнська етика: програма для загальноосвітніх навчальних закладів»1-11ФОП Мирон І.А. ПолтаваЛист МОН від 16.12.2015 № 1/11-18235
2Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи християнської етики»1-11СвічадоЛист МОН від 16.07.2015 № 1/11-10027
3Навчальна програма «Християнська етика в українській культурі» (автори Красікова Г.І., Більченко Є.В., Сіданіч І.О. та інші)5-9Сім кольорівЛист ІІТЗО від 25.12.2014 № 14.1/12-Г-1868
4Навчальна програма курсу за вибором "Православна культура Слобожанщини" (авт. Божинський А.В., Войтенко Н.М., Воропаєва В.В. та ін.)5-8, 10-11Харківська академія неперервної освітиЛист ІМЗО від 26.07.2016 № 2.1/12-Г-588
5Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Етика. 5-6 класи»5-6ПерунЛист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
Кiлькiсть переглядiв: 11584