Повернутися до звичайного режиму

Перелік програм,

за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової

робочих навчальних планів ЗНЗ

Дергачіського району

в 2014-2015 навчальному році.

Курси за вибором, спецкурси, факультативи

№ з/п Заклад, в якому викладається Назва навчального предмету Класи Назва навчальної програми за якою здійснюється навчання Рік та видавництво Тип (державна або авторська) Ким дозволена до використання (ким затверджена)
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
Украінська мова та література
1 Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ» Малоданилівський ліцей Риторика 1-4 Програма для середньої загальноосвітньої школи. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. В. Науменко, М.Захарійчук. 1 год 2006 Державна Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ від 20.06.2006 № 469)
Токарівський НВК Поетика (курс за вибором) 3-4 Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Поетика (за ред. Т.Петровська) 2009, Тернопіль, «Мандрівець» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.12.2008 № 1/11-6545)
Російська мова та світова література
Дергачівська гімназія №3 Пересічанська ЗШ Слатинський НВК Козачолопанський НВК Вільшанська ЗШ Ветеринарний НВК Прудянська ЗШ Черкаськолозівська ЗШ Безруківський НВК Полівська ЗШ Дергачівський НВК №1 Російська мова. 2-4 Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Книга 2. Російська мова. Автори: І.Гудзик, І.Лапшина (70 год) 2011 Тернопіль Мандрівець Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.06.2010р. №1.4/18-Г-288)
Токарівський НВК Зарубіжна література (курс за вибором) 3-4 Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Зарубіжна література (за ред. Мовчун А.) 2009, Тернопіль, «Мандрівець» Державна Рекомендовано МОН України (лист від 12.08.2008 № 1/11-3761)
Іноземна мова
Солоницівський колегіум English for primary school 2-А 3-А 4-А 4-Б Навчальна програма спеціального курсу для агальноосвітніх навчальних акладів різних типів і форм власності «English for primary school» Перетятько В.С. 2010 Харків Авторська, регіональна Схвалено методичною радою КВНЗ «ХАНО» (протокол від 06.12.2010 № 90)
Історія та суспільнознавчі дисципліни
Дергачівський ліцей №2 Моя Україна 4 Навчальна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах і учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області Колектив авторів під керівництвом М.В.Татаринова 2011 Державна Схвалено рішенням методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 26.05.2011, протокол № 2.
Дергачівський ліцей №2 Черкаськолозівська ЗШ Цупівська ЗШ Уроки для стійкого розвитку 4 Навчальна програма курсу за вибором для 3- 4 класів «Уроки для стійкого розвитку» Пометун О.І., Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д. Сайт організації «Вчителі за демократію та партнерство» http://esd.org.ua/ 2011 Державна Схвалено Науково-методичною радою з питань освіти МОН України від 28.04.2011 протокол №5
Солоницівська ЗШ №2 Права дитини 4 Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4 класи Автор А. Мовчун Упорядники: Л.Ф.Щербакова, Г.Ф.Древаль Тернопіль Мандрівець 2009 Державна Рекомендовано МОНУ (Лист від 18.08.2004 № 1/11 – 4423)
Економіка
Дергачівський ліцей №2 Початки економіки 4 Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів для курсів за вибором. Частина ІІ.Початки економіки О.В.Варецька 2007 Державна Рекомендовано МОН України лист від 29.12.2007 № 1/11 – 9007
Дергачівський ліцей №2 Основи споживчих знань 4 Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів для курсів за вибором. Частина ІІ.Основи споживчих знань Гільберг Т.В., Довгань А.І. та ін 2009 Державна Рекомендовано МОН України (лист від 28.11.2007 № 1.4/18-Г-2009)
Слатинський НВК Пересічанська ЗШ Цікава економіка (курс за вибором) 2-4 Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Цікава економіка 2-4 класи Автор: Кашуба Л. 2013, Тернопіль Мандрівець Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19.10.2005 № 1/11 –6124)
Математика, логіка
Дергачівська гімназія №3 Солоницівська ЗШ №2 Подвірський НВК Логіка 4а,б Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Логіка. 2 – 4 класи Автор: О.Митник (35 год) 2009 Тернопіль. Мандрівець Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 25.07.2008 №1/11-3478)
Дергачівська гімназія №3 Великопроходівський НВК Черкаськолозівська ЗШ Елементи геометрії. Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Елементи геометрії. Автори: А. Седеревічене, Л. Нивидома (35 год) 2009 Тернопіль Мандрівець Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 21.05.2009 №1/11-3633)
Солоницівський колегіум Розвиток продуктивного мислення 1-Б- 2-Б 3-Б- 4-А Розвиток продуктивного мислення(курс за вибором). 1-4 класи..Авт. Гісь О. 2011 Тернопіль, «Мандрівець» Державна Рекомендовано МОН України (лист від 11.09.2008 № 1/11 – 4277 )
Інформатика. Технології.
Малоданилівський ліцей Солоницівський колегіум Ветеринарний НВК Дорога в дивосвіт 3-4 1-3 Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова навчальних планів. Н.Поліщук. 1 год 2010 Державна Збірник програм курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Книга 2 (лист від 07.06.2010 №1.4/18-Г-273)
Солоницівська ЗШ №2 Козачолопанський НВК Прудянська ЗШ Полівська ЗШ Подвірський НВК Сходинки до інформатики 4 Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4 класи Авт. Ф. Рівкінд, Г. Ломаковська, С. Колесников, Й. Ривкінд Упорядники: Л.Ф.Щербакова, Г.Ф.Древаль Терно-піль Мандрівець 2009 Державна Рекомендовано МОНУ (Лист від 25.07. 2005 № 1/11 – 4178)
Цупівська ЗШ Протопопівський НВК Кроки до інформатики. Шукачі скарбів (курс за вибором) 4 Програми курсів за вибором для ЗНЗ. Варіативна складова Типових навчальних планів Кроки до інформатики.Шукачі скарбів. Коршунова О. 1 год 2009 Київ Державна МОНУ (Лист від 08.12.08 № 1/11-6244)
Етика. Художня культура
Малоданилівський ліцей Християнська етика в українській культурі 4 Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова навчальних планів. Книга 1. Ігумен Лонгин (Чернуха), Е.Бєлкіна. 2006 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 14.08.2006 №1/11-4992)
Великопроходівський НВК Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета (курс за вибором) 4 Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета (авт. Пометун О., Онопрієнко О, Цимбалару А.) //Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 2009, Київ Державна Схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною радою з питань освіти та науки, молоді та спорту України (протокол від 28.04.2011 № 5)
Протопопівський НВК Хореографія (курс за вибором) 1 Програми курсів за вибором для ЗНЗ. Варіативна складова Типових навчальних планів.Хореографія Тараканова А. 1 год 2008 Київ Державна МОНУ (Лист від 18.03.2008 № 1/11-787)
Протопопівський НВК Народна вишиванка (курс за вибором) 3-4 Програми курсів за вибором для ЗНЗ Народна вишивка. Свінціцька Л. 1 год 2008 Київ Державна МОНУ ( Лист від 22.07.2010 № 1.4/18-Г-614)
Дворічнокутянська ЗШ Основи театральної грамоти (курс за вибором) 4 Програми курсів за вибором для ЗНЗ. Основи театральної грамоти. 1 – 4 класи (Автор Л.Самсоненко) (140 годин) 2011 Державна Рекомендовано МОН України (лист від 22.07.2010 № 1.4/18-Г612)
ОСНОВНА ШКОЛА
Украінська мова та література
Дергачівська гімназія №3 Українознавство Програма для загально-освітніх навчальних закладів «Україно-знавство». 5-12 класи Автор: П.Кононенко (35 год) 2008 Київ, Українське агентство інформації друку «Рада» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 30.07.08 № I/ II-35-17 )
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ» Дергачівська гімназія №3 Цупівська ЗШ Дворічнокутянська ЗШ Шкільна риторика 5-6 Програми курсів за вибором та факультативів з української мови. 8-11 класи. Програма факультативного курсу. Шкільна риторика. 5-11 класи. Автор: М.В. Крайняй (17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361)
Дергачівська гімназія №3 Великопроходівський НВК Синтаксис простого та простого ускладненого речення Програми курсів за вибором та факультативів з української мови. 8-11 класи. Програма курсу за вибором. 8 клас. Синтаксис простого та простого ускладненого речення. Автор: Т.Гнаткович (35 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361)
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ Слатинський НВК Синтаксис сучасної української мови. Просте речення 8 Програма факультативного курсу «Синтаксис сучасної української мови. Просте речення» (авт. Л.В.Осаулець) (Збірник Програма курсів за вибором і факультативів з української мови 8-11 класи. За ред. К.В.Тараннік-Ткачук) 2011, «Грамота» державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-361
Дергачівська гімназія №3 Вільшанська ЗШ Дворічнокутянська ЗШ Юні мовознавці Програми курсів за вибором та факультативів з української мови. 8-11 класи. Програма курсу за вибором. 8 клас. Юні мовознавці. Автор: Л.Бутрин (35 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361)
Дергачівська гімназія №3 Великопроходівський НВК Безруківський НВК Ветеринарний НВК Безруківський НВК Культура мовлення 8 Програми курсів за вибором та факультативів з української мови. 8-11 класи. Програма факультативного курсу. 8 клас. Автор: В.Качуровська (17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361)
Дергачівська гімназія №3 Солоницівська гімназія №3 Безруківський НВК Цікава орфографія 9 Програми курсів за вибором та факультативів з української мови. 8-11 класи. Програма факультативного курсу. 9 клас. Цікава орфографія. Автор: Л.Бондарчук (17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361)
Російська мова та світова література
Солоницівський колегіум Вільшанська ЗШ Полівська ЗШ Безруківський НВК Російська мова 5-8 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Російська мова.5-8 клас (Курс за вибором). Укл. Фролова Т.Я. 2010 Офіційний сайт МОНУ //www.mon. gov.ua/ Державна Схвалено МОН України (лист від 06.08.2010 № 1/2-7504)
Іноземна мова
Солоницівський колегіум Черкаськолозівська ЗШ Дітям про Британію:How they live 6 Авторська програма спецкурс «Дітям про Британію:How they liveу». Авт. Єнбаєва Н.А. 2013 Харків Авторська, регіональна Схвалено методичною радою КВНЗ «ХАНО» (протокол від 3.06.2013 № 2 )
Історія та суспільнознавчі дисципліни
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ Дергачівський ліцей №2 Дергачівська гімназія №3 Малоданилівський ліцей Солоницівський колегіум Солоницівська ЗШ №2 Солоницівська гімназія №3 Слатинський НВК Прудянська ЗШ Черкаськолозівська ЗШ Ветеринарний НВК Великопроходівський НВК Полівська ЗШ Пересічанська ЗШ Козачолопанський НВК Токарівський НВК Русько-Лозівська ЗШ Подвірський НВК Безруківський НВК Протопопівський НВК Дворічнокутянська ЗШ Цупівська ЗШ Православна культура Слобожанщини 5 Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини» // Методичні рекомендації до навчальної програми//. /М.В. Татаринов В.І. Левчук/ 5 клас. (17/35 год.) 2011 Аторська, регіональна Схвалено методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (протокол від 26.05.2011 №2)
Дергачівська гімназія №3 Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ Малоданилівський ліцей Солоницівська ЗШ №2 Солоницівська гімназія №3 Слатинський НВК Козачолопанський НВК Прудянська ЗШ Черкаськолозівська ЗШ Ветеринарний НВК Великопроходівський НВК Полівська ЗШ Токарівський НВК Подвірський НВК Цупівська ЗШ Пересічанська ЗШ Протопопівський НВК Дворічнокутянська ЗШ Православна культура Слобожанщини 6 Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини» » // Методичні рекомендації до навчальної програми//. /М.В. Татаринов, авторський колектив/ 6 клас. (17/35 год.) 2012 Аторська, регіональна Схвалено методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (протокол від 17.05.2012 № 2)
Дергачівська гімназія №3 Малоданилівський ліцей Солоницівська гімназія №3 Слатинський НВК Козачолопанський НВК Прудянська ЗШ Ветеринарний НВК Великопроходівський НВК Полівська ЗШ Токарівський НВК Подвірський НВК Пересічанська ЗШ Цупівська ЗШ Дворічнокутянська ЗШ Православна культура Слобожанщини 7 Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини» // Методичні рекомендації до навчальної програми//. /М.В. Татаринов, авторський .колектив/ 7 клас. (17/35 год.) 2014 Аторська, регіональна Схвалено методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (протокол від 29.05.2014 № 2)
Малоданилівський ліцей Солоницівська гімназія №3 Слатинський НВК Великопроходівський НВК Ветеринарний НВК Полівська ЗШ Дворічнокутянська ЗШ Православна культура Слобожанщини 8 Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини» // Методичні рекомендації до навчальної програми//. /М.В. Татаринов, авторський .колектив/ 7 клас. (17/35 год.) 2014 Аторська, регіональна Схвалено методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (протокол від 29.05.2014 № 2)
Дергачівський ліцей №2 Історія держави і права 6-7 Навчальна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах і учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області Колектив авторів під керівництвом М.В.Татаринова 2011 Аторська, регіональна Схвалено рішенням методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 26.05.2011, протокол № 2
Дергачівський ліцей №2 Правовий статус неповнолітніх в Україні 8 Навчальна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах і учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області Колектив авторів під керівництвом М.В.Татаринова 2011 Аторська, регіональна Схвалено рішенням методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 26.05.2011, протокол № 2.
Дергачівський ліцей №2 Що таке держава і право? 5 Навчальна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах і учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області Колектив авторів під керівництвом М.В.Татаринова 2011 Державна Схвалено рішенням методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 26.05.2011, протокол № 2.
Прудянська ЗШ Стежками козацької звитяги 8 Програма курсу за вибором «Стежками козацької звитяги» для учнів 8класів (Г.Кривицька О.Українець) (17 год.) 2010 «Шкіль ний світ» Державна Схвалено (Лист МОНУ від 06.08.2010 № 1/11-7504)
Дергачівська гімназія №3 Солоницівська гімназія №3 Безруківський НВК Видатні постаті України сер.16-18 століття 8 Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів10-11 класів суспільно-гуманітарного циклу. Частина 2. Видатні постаті України сер.16-18 століття. Автори: Н.А.Лівун, В.В.Островський (35 год) 2010 Київ Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 12.03.2010 №1/ 11-1652)
Вільшанська ЗШ Дворічнокутянська ЗШ Вчимося бути громадянами

8

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 кл. основної школи та 10-11 кл. суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 3 Авт. Вербицька П., Войтенко О., Мисан В. 2010 державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 12.03.2010 №1/11-1652)
Прудянська ЗШ Світова слава Українців 9 Програма курсу за вибором «Світова слава Українців» для учнів 9 класів (Л.Бученко Н.Буднік) (17 год.) 2010 «Шкіль ний світ» Державна Схвалено (Лист МОНУ від 06.08.2010 № 1/11-7504)
Всі заклади Харківщинознавство 8 9 Програма навчального курсу «Харківщинознавство». // Методичні рекомендації до навчальної програми спецкурсу варіативної складової навчального плану ЗНЗ для учнів 8-9 класів// Авт. О.І. Грінченко, С.Л. Губіна (35 год) 2010 Аторська, регіональна Схвалено методичною радою Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти (протокол від 27.05.2010 № 2).
Економіка, географія
Токарівський НВК Пересічанська ЗШ Основи споживчих знань 6, ,8, 9 Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів для курсів за вибором. Частина ІІ.Основи споживчих знань Гільберг Т.В., Довгань А.І. та ін.) 2007 Державна Рекомендовано МОН України (лист від 28.11.2007 № 1.4/18-Г-2099)
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ Пересічанська ЗШ Економіка 8 9 Економіка. Програма курсу за вибором для 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Збірник програм з економіки для ЗНЗ ч.ІІ ) (авт. Решетняк О.В., Тимченко І.Є., Лелюх Ю.М.) 2010, «Київ» державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021
Слатинський НВК Дворічнокутянська ЗШ Подорож у світ економіки (курс за вибором) 5-6 Подорож у світ економіки. Програма курсу за вибором для 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Автори: Гільберг Т.Г. Думанська Г.В., Іващенко Л.О. 2009, Камянець-Подольсь кий, «Аксіома» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 27.01.2014 № 1/12 –Г-56)
Цупівська ЗШ Етногеографія 5-6 Програма курсу за вибором «Українське народознавство (етногеографія), 5-9 класи» Авт. Рихлик Т.І. (34 год) 2010 ВАТ «Поліграф» Державна Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 № 1021)
Математика. Фізика, астрономія
Дергачівська гімназія №3 Черкаськолозівська ЗШ Модуль числа Збірник програм для до профільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Математика. Частина 1.Програма факультативного курсу для 8-11 класів. Модуль числа. Автор: Апостолова Г.В. (17 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Дергачівська гімназія №3 Подільність цілих чисел Збірник програм для до профільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 1. Математика. Програма курсу за вибором Подільність цілих чисел. Автори: Д.Белешко, Л.Пекарська (35 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Дергачівська гімназія №3 Безруківський НВК Розв’язування задач з параметрами 8-9 Збірник програм для до профільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 1. Математика. Программа факульта- тивного курсу для учнів 8-11 класів. Розв’язування задач з параметрами Автор: Г.Апостолова (17 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Дергачівська гімназія №3 Великопроходівська ЗШ Геометрія як практика, логіка і фантазія. 7а, 8а Збірник програм для до профільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 1. Математика. Програма факульта-тивного курсу для учнів 7 класу. Геометрія як практика, логіка і фантазія. Автор: Г.В.Апостолова (17 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, №4)
Дергачівська гімназія №3 Математичний калейдоскоп 5а, 6а, 6в Збірник програм для до профільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 1. Математика. Програма факультативного курсу для учнів 5-6 класів. Математичний калейдоскоп. Автор: О.Р.Гартфіль (35 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Дергачівська гімназія №3 Цупівська ЗШ Математичні смарагди 6 Збірник програм для до профільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 1. Математика. Програма факультативного курсу для учнів 5-6 класів. Математичні смарагди Автор: Л.С.Домбровська (35 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Солоницівський колегіум Елементи теорії ймовірностей 6-В Основи теорії ймовірностей. 6 клас. За НПП «Росток». . Рибалова Л.М. 2009 Суми: ЗАТ «ІСА-Інтерпапір» Державна Міністерство освіти і науки України ( наказ від 31.01. 2005 № 1/11 – 6611)
Безруківський НВК Розвязуємо тестові задачі Збірник програм для до профільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 1. Математика. Програма факультативного курсу для учнів 5-6 класів 2011 Харків, «Ранок» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.07.2011 №1/11-6931)
Хімія. Біологія. Екологія
Малоданилівський ліцей Екологія рослин 8 Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в ЗНЗ. 2008 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 21.10.2008 №1/11-5142)
Малоданилівський ліцей Хімія і довкілля 8 Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. Варіантна складова навчальних планів 5-12 класи. Т.Вороненко. 2009 Державна Міністерство освіти і науки України (лист від 20.11.2009 №1/11-9428)
Ветеринарний НВК Аптека природи 8 Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. (Д.А.Шабанов) Кам'янець-Подільський, «Аксіома», 2009. Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2008 № 1/11-5142
Слатинський НВК Основи хімічних знань (факультатив) 6 Основи хімічних знань. Факультативний курс Автор: Кушнір Г., Сірко І. 2010, Тернопіль Мандрівець Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 20.11.09 № 1/11 – 9428)
Черкаськолозівська ЗШ Ґрунтознавство 8 Програма курсу « Ґрунтознавство». 8 клас. Автор: Євсюченко Л.В. 2009 Державна Схвалено на засіданні методичної ради Харківської академії неперервної освіти (протокол №2 від 13.06.2013 року)
Безруківський НВК Основи медичних знань 8 Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. (Д.А.Шабанов) Кам'янець-Подільський, «Аксіома», 2009. Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2008 № 1/11-5142
Інформатика. Технології. Креслення
Дергачівська гімназія №3 Полівська ЗШ Подвірський НВК Креслення 8в,г Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Креслення. 8-9класи. Укладач: В.Сидоренко (35 год) 2009 Київ Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (лист ІІ ТЗО від 11.02.2009 №1.4/ 18-362)
Козачолопанський НВК Токарівський НВК Основи медіаграмотності 8-9 Навчальна програма з основ медіаграмотності. 8 (9) клас (пропедепевтичний курс). Розробники Коваленко П.О., Мокрогуз О.П. 2013, Київ Державна Ухвалено Науково-методичною комісією галузі знань «Журналістика та інформація» Науково-методчної ради Міністерством освіти і науки України (протокол від 12.06.2013 №56)
Вільшанська ЗШ Користувач ПК

8

Електронний збірник програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів. Користувач ПК Авт. Чорнобут О.С. http://ciit.zp.ua/index.php/ourwork/informatic/informprograms державна Схвалено комісією з основ здоров’я Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (листи ІІТЗО від 13.02.2013 № 14.1/12-Г-56 –№ 14.1/12-Г-65
Прудянська ЗШ Сліпий метод друку 6 Навчальна програма курсу за вибором для 5-6 класів (варіативна складова) ( Глюз Н.В.) (70 год.) 2012 Журнал "Комп’ютер в школі та сім’ї" №2 Державна Лист ІІТЗО від 21.10.13№14.1/12-Г-604
Прудянська ЗШ Основи інформатики 8 Програми пропедевтичного курсу «Основи інформатики. 7-8 класи» (ВолодінВ.В., Володіна І.Л.)(35 год.) 2007 ВГ BHV Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( Лист від 10.08.2010 № 1/9-538 )
Основи здоров′я. Фізична культура. Психологія
Дергачівська гімназія №3 Малоданилівський ліцей Солоницівська ЗШ №2 Прудянська ЗШ Черкаськолозівська ЗШ Протопопівський НВК Подвірський НВК Цупівська ЗШ Сприяння просвітни- цькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя 8 Програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко, Л.І. Андрущак. 1 год. 2009 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 12.08.2009 № 741)
Дворічнокутянська ЗШ Психологія спілкування (курс за вибором) 6 Збірник програм з викладання факультативних курсів, курсів за вибором для застосування в роботі працівників психологічної служби ЗНЗ: навчально-методичний посібник (за наук.ред. В.Г. Панка) (35 год) до програми «Психологія спілкування». (Автор І.Є. Хронюк) (35 годин) 2013 Офіційний сайт МОНУ //www.mon.gov. ua/ Державна Рекомендовано МОН України (лист від 06.06.13 №1/9-413)
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ» Дергачівська гімназія №3 Слатинський НВК Подвірський НВК Протопопівський НВК Полівська ЗШ Захисти себе від ВІЛ 9в,г Програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку. Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/ СНІДу. Укладачі: Т.В. Воронцова, В.М.Оржеховська (35 год) 2013 Київ, «Освіта» Державна Схвалено Міністерством освіти і науки України (лист ІІТЗО від 04.08.2010 1.4/ 18-3169.)
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ» Дергачівський ліцей №2 Малоданилівський ліцей Солоницівська ЗШ №2 Слатинський НВК Козачолопанський НВК Ветеринарний НВК Черкаськолозівська ЗШ Полівська ЗШ Протопопівський НВК Я – моє здоров’я - моє життя 6-А Програма факультативного курсу (тренінгового курсу) для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Н.О. Лещук. 1 год. 2008 Державна Міністерство освіти і науки України (лист від 08.12.2008 № 1/11-6200)
Дергачівський ліцей №2 Солоницівська гімназія №3 Полівська ЗШ Цупівська ЗШ Уроки для стійкого розвитку 8 Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму. Київ. Частина ІІІ. Авт. О. Пометун, І.Сущенко. 2011 Київ Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 17.08.2011 №1/9-622)
Цупівська ЗШ Уроки для сталого розвитку 9 Навчальна програма курсу за вибором для 9-го класу «Уроки для сталого розвитку» Авт. В.Карамушка, О.Пометун, Л.Пилипчіна, І.Сущенка (35 год) 2011 Київ Авторська Схвалено комісією суспільнознавчих дисциплін Міністерства освіти і науки молоді, і спорту України , протокол №1 від 23.05.2011
Етика
Дергачівський ліцей №2 Дергачівська гімназія №3 Пересічанська ЗШ Солоницівський колегіум Солоницівська гімназія №3 Вільшанська ЗШ Ветеринарний НВК Токарівський НВК Подвірський НВК Полівська ЗШ Дворічнокутянська ЗШ Безруківський НВК Солоницівський НВК Перлина Етика 5 - 6 Програма для загально –освітніх навчальних закладів. Етика. 5-6класи. За ред. В.В. Єфіменко (35 год) 2005 Київ, Ірпінь Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 23.12.2004 № 1/11-6611 )
Дворічнокутянська ЗШ Етногеографія (курс за вибором) 5 Програма курсу за вибором. «Етногеографія». 5-9 класи. (Автор Рихлик Т.І.) 2010 Державна Рекомендована МОН України (наказ від 28.10.10 №1021)
Старша школа
Украінська мова та література
Дергачівська гімназія №3 Токарівський НВК Чарівний світ поезії 11 Програма факультативного курсу «Чарівний світ поезії» 10(11)класи. Автор: В.І.Цимбалюк (17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-362
Дергачівська гімназія №3 Шкільна риторика 10б 11 Програми курсів за вибором та факультативів з української мови. 8-11 класи. Програма факультатив-ного курсу. Шкільна риторика. 5-11 класи. Автор: М.В.Крайняй (17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361)
Вільшанська ЗШ Юні мовознавці 8 Програми курсів за вибором і факультативів з української мови, 8-11 кл. Авт. Л.В.Бутрин, М.М.Николин 2011 Київ «Грамота» державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-361)
Дергачівська гімназія №3 Зарубіжні письменники та Україна 10б, 11 Програми курсів за вибором і факультативів. 8-11 класи. Зарубіжні письменники та Україна. 10 -11 класи. Автор: І. Волинець (35 год) 2011 Тернопіль, Мандрівець Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-360
Дергачівська гімназія №3 Солоницівський колегіум Солоницівська гімназія №3 Слатинський НВК Козачолопанський НВК Вільшанська ЗШ Великопроходівський НВК Токарівський НВК Орфографічний практикум 10б 11 Програми курсів за вибором та факультативів з української мови. 8-11 класи. Програма факультативного курсу. 10-11класи. Орфографічний практикум. Авто: Л.Кочергіна (17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361)
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ Дергачівська гімназія №3 Солоницівська гімназія №3 Черкаськолозівська ЗШ Токарівський НВК Безруківський НВК Великопроходівський НВК Практикум із синтаксису української мови 10б 11 Програми курсів за вибором та факультативів з української мови. 8-11 класи. Програма факультативного курсу.Практикум із синтаксису української мови. 10-11класи. Автор: С.Л.Глоба (17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 №1.4./18-Г-361)
Солоницівська гімназія №3 Ветеринарний НВК Основи журналістики 10 Збірник: Програми курсів за вибором і факультативів з української мови 8-11 класи, Київ «Грамота». За загальною ред.. К.В. Таранік - Ткачук Авт. Л.І. Денисюк 2011 Київ, «Грамота». Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (лист від 29.06.2010 р. №1.4/18-Г-361)
Дергачівська гімназія №3 Українська фантастична проза 10б Програма факультативного курсу «Українська фантастична проза». 10-11класи. Автор: Н.М.Логвіненко(17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-362
Слатинський НВК Безруківський НВК Виразне читання (курс за вибором) 10 Програми курсів за вибором і факультативів зі світової літератури 8-11 класи Виразне читання Автор: Л.Сипко 2011, Тернопіль Мандрівець Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.06.2010 № 1.4/18–Г- 360)
Токарівський НВК Мова як генетичний код народу (курс за вибором) 10 Програма факультативного курсу .Мова як генетичний код народу (авт. Цимбалюк В.) 2009, Тернопіль, «Мандрівець» Державна Рекомендована Міністерством освіти і науки України ( Лист від 20.10.2008 № 1.4/18-2617)
Токарівський НВК Робота з навчальними текстами (курс за вибором) 10 Програма курсу за вибором комунікативної компетентності старшокласників. 10 клас ( авт.. Шуневич О.М.) //Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи 2011, Київ, Грамота Державна Рекомендована МОН України ( Лист від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-361 )
Російська мова та світова література
Козачолопанський НВК Вільшанська ЗШ Черкаськолозівська ЗШ Російська мова 10 11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Російська мова. 5-11 класи (курс за вибором)». Автор: Т.Я. Фролова 2010, www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/ Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 06.08.2010 № 1/11-7504)
Безруківський НВК Світова література в контексті світового мистецтва 10 Програми курсів за вибором і факультативів зі світової літератури 8-11 класи. Світова література в контексті світового мистецтва Авт. В.Таранік-Ткачук, І.П.Дворницька. 2010 Тернопіль. «Мандрівець» Державна Рекомендовано МОН України (лист від 29.06.2010р. № 1.4/18-Г-361)
Солоницівський колегіум Англійська література 11А 11-Б Програми курсів за вибором і факультативів зі світової літератури 8-11 класи. Авт. І.Волинець. 2010 Тернопіль. «Мандрівець» Державна Рекомендовано МОН України (лист від 29.06.2010р. № 1.4/18-Г-360)
Солоницівський колегіум Подвірський НВК Зарубіжні письменники та Україна 10-11 Програми курсів за вибором і факультативів зі світової літератури 8-11 класи. Авт. І.Волинець. 2010 Тернопіль «Мандрівець» Державна Рекомендовано МОН України ( лист від 29.06.2010р. № 1.4/18-Г-360)
Іноземна мова
Солоницівський колегіум Країнознавство 10-А 11-А Іноземні мови .Програми для профільного навчання 10-11 класи. Авт.С.Байов, Н.Басолі та ін. 2003 Київ, “Навчальна книга» Державна Рекомендовано МОН України (лист 2266 від 8.04.2001р. № 1/11 )
Солоницівський колегіум Країнознавство (Велика Британія) 10-Б Іноземні мови .Програми для профільного навчання 10-11 класи Авт.С.Байов, Н.Басолі та ін. 2003 Київ, “Навчальна книга» Державна Рекомендовано МОН України (лист 2266 від 8.04.2001р. № 1/11 )
Солоницівський колегіум Країнознавство (США) 11-Б Іноземні мови .Програми для профільного навчання 10-11 класи Авт.С.Байов, Н.Басолі та ін. 2003 Київ, “Навчальна книга» Державна Рекомендовано МОН України (лист 2266 від 8.04.2001р. № 1/11 )
Протопопівський НВК Німецькомовна література (курс за вибором) 10 Програми курсів за вибором для ЗНЗ. Німецькомовна література. Юрчак В. 0,5 год 2010 Київ Державна Схвалено комісією зі світової літератури.н-методичної ради з питань освіти МОНУ (Лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-360)
Історія та суспільнознавчі дисципліни
Малоданилівський ліцей Дворічнокутянська ЗШ Вечірня школа Православна культура Слобожанщини 10 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. М.В. Татаринов, авторський колектив. 0,5 год. 2012 Авторська, регіональна Схвалено на засіданні науково- методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (протокол від 29.05.2014 № 2)
Дергачівський ліцей №2 Основи публічного права України Основи приватного права України 11Б Навчальна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах і учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області Колектив авторів під керівництвом М.В.Татаринова 2011 Авторська, регіональна Схвалено рішенням методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 26.05.2011, протокол № 2.
Дергачівський ліцей №2 Основи правової грамотності 10Б Навчальна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах і учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області Колектив авторів під керівництвом М.В.Татаринова 2011 Авторська, регіональна Схвалено рішенням методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 26.05.2011, протокол № 2.
Дергачівський ліцей №2 Історія України першої половини ХХ ст. в особах 10А, 11А Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму (частина 2). Історія України першої половини ХХ століття в особах для учнів 10-11-х профільних класів суспільно – гуманітарного напряму Т.О.Чубукова 2010 Державна Рекомендовано МОН України (лист від 12.03.2010 № 1/11-1652)
Пересічанська ЗШ Українське відродження у ХХ столітті 11 Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму (частина 2). Українське відродження у ХХ столітті. Автор: Т.І.Мацейків 2011 Державна Міністерство освіти і науки України. Лист №1/9-622 від 17.08.2011р.
Дергачівський ліцей №2 Історія держави і права України 10Б Історія держави і права України. Програма курсу за вибором для профільних класів. Л.Кульчак Журнал «Історія України» №28,2010. 2010 Державна Рекомендовано МОН України (лист від 12.03.2010 № 1/11-1652)
Дергачівський ліцей №2 Солоницівська гімназія №3 Основи критичного мислення 10 Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму. Київ. Частина ІІІ. Авт. О. Пометун, Л.Пилипчаті на, І.Сущенко, В.Дюков. 2010 Київ Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 12.03.2010 №1/11-1652)
Дергачівський ліцей №2 Власна справа 10 - 11 Власна справа. Г.О.Горленко 2007 Державна Рекомендовано МОН України (лист від 29.12.2007 № 1/11 – 9007)
Токарівський НВК Безруківський НВК Дворічнокутянська ЗШ Вечірня школа Конституційне право України 12 Програма курсу за вибором для 10(11) класу. Автори: Галенко М.В., Куцакова О.І. 2010 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 12.03.2010 № 1/11-1652)
Вільшанська ЗШ Вчимося бути громадянами

8

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 кл. основної школи та 10-11 кл. суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 3 Авт. Вербицька П., Войтенко О., Мисан В. 2010 державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 12.03.2010 №1/11-1652)
Малоданилівський ліцей Солоницівська гімназія №3 Пересічанська ЗШ Токарівський НВК Вечірня школа Визначні постаті України 10 Програма для ЗНЗ факультативів, спецкурсів, курсів за вибором. Гирич І.Б. 1 год. 2010 Державна Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист від 12.03. 2010 № 1/11-1652)
Дергачівський ліцей №2 Пересічанська ЗШ Вільшанська ЗШ Вечірня школа Права людини 10 Програма елективного курсу «Права людини» Авт. Пометун О.І., Ремех Т.О., Сущенко І. 2010 Історія України// Шкільний світ №28 державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 12.03.2010 № 1/11-1652)
Слатинський НВК Людина і суспільство (факультатив) 10-11 Програми інтегрованого курсу для класів універсального, фізико- математичного, природничого, технологічного і спортивного профілів загальноосвітніх навчальних закладів. Людина і суспільство. Автори: Арцишевський Р.А., Арцишевська М.Р., Шаповал О.А. 2009, Київ, «Педагогіч на преса» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 29.08.08 № 1/9 – 546)
Дергачівська гімназія №3 Доба Козаччини в українській літературі 11 Програма факультативного курсу «Доба Козаччини в українській літературі». 10-11класи. Автори: Т.В.Руса, Л.П.Хміль (17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-362
Дергачівська гімназія №3 Сонет в історії української та світової літератур 10б Програма курсу за вибором «Сонет в історії української та світової літератур». 10(11) клас. Автори: С.П.Паламар, В.О.Братко.(35 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-362
Дергачівська гімназія №3 Історія українського письменства 11 Програма факультативного курсу. «Історія українського письменства», 11 клас. Автор: Л.С.Гуменна. (17 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (лист від 29.06.2010 №1.4/18-Г-362
Економіка.
Дергачівський НВК «ЗШ Пересічанська ЗШ Економіка 10 Програми курсів за Програми курсів за вибором та факультативів (11-річна школа). Економіка 2010, «Київ» державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021
Дергачівський ліцей №2 Слатинський НВК Основи споживчих знань 10 -11 Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів для курсів за вибором. Частина ІІ.Основи споживчих знань Гільберг Т.В., Довгань А.І. та ін.) 2009 Державна Рекомендовано МОН України (лист від 28.11.2007 № 1.4/18-Г-2009)
Дергачівський ліцей №2 Економічне моделюван-ня та розв′я-зування економ. задач 10Б Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів для курсів за вибором. Частина ІІ.Економічне моделювання та розв′язування економічних задач Г.О.Горленко 2007 Державна Рекомендовано МОН України (лист від 29.12.2007 № 1/11 – 9007)
Черкаськолозівська ЗШ Географічна економіка 10 Збірник програм з економіки для ЗНЗ. Частина 1, 2 Автор: І. В. Ящишина, В. З. Мисько 2010 Державна Затверджено МОН України (лист від 10.08.2010 № 1/9-538)
Дворічнокутянська ЗШ Фінансова грамотність (курс за вибором) 10 Програма для ЗНЗ курсів за вибором «Фінансова грамотність». 10 клас. (За заг. ред. Т. Смовженко) 2012 Офіційний сайт МОНУ //www.mon. gov.ua Державна Рекомендовано МОН України (лист від 08.02.2012 №14.1/12-Г-214)
Географія
Протопопівський НВК Політична географія (курс за вибором) 10 Навчальна програма для 11-річної школи. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Частина ІІ 0,5 год 2010 Київ Державна Затверджено МОНУ (Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)
Протопопівський НВК Україна і світовий ринок (курс за вибором) 10,11 Навчальна програма для 11-річної школи. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Частина ІІ 0,5 год 2010 Київ Державна Затверджено МОНУ (Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)
Протопопівський НВК Країни Європи на політичний карті світу (курс за вибором) 10,11 Навчальна програма для 11-річної школи. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Частина ІІ 0,5 год 2010 Київ Державна Затверджено МОНУ (Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)
Математика. Фізика, астрономія
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ Дергачівська гімназія №3 Солоницівський колегіум Слатинський НВК Прудянська ЗШ Черкаськолозівська ЗШ Безруківський НВК Методи розв’язування задач з математики 10 Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 2. Математика. Програма факультативного курсу для учнів 10-11 класів. Методи розв’язування задач з математики. Автор: Л.І.Лахтадир (35 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Дергачівська гімназія №3 Обчислювальний практикум 10а Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 2. Математика. Програма факуль-тативного курсу для учнів 10 класів. Обчислювальний практикум. Автор: Коновалова Г.А. (35 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Дергачівська гімназія №3 Історія математики 10а Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 2. Математика. Програма факультативного курсу для учнів 10 -11класів. Історія математики. Автор: Бевз В.Г. (35 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Дергачівська гімназія №3 Великопроходівський НВК Розв’язування задач з параметрами 10а Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 2. Математика. Програма курсу за вибором для учнів 10 – 11 класів. Автор: Г.В.Апостолова (35 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Дергачівська гімназія №3 Раціональні функції 10а Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 2. Математика. Програма курсу за вибором для учнів 10 класів. Автор: Кравченко Н.Д. (35 год) 2011 Харків, «Ранок» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Дергачівська гімназія №3 Функції та алгебраїчні вирази 10а Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором. Частина 2. Математика. Програма курсу за вибором для учнів 10 класів. Автори: Апостолова Г.В., Липчевський Л.В. (35 год) 2011 Київ, «Грамота» Державна Схвалено науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010, № 4)
Великопроходівський НВК Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки і законів збереження (курс за вибором) 10 Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки і законів збереження. Програма курсу за вибором для 10-11 класів. Авт. Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю.//Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії 6-12 класи 2009, Харків, «Основа» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19.06.2009 № 1/11-4349)
Вечірня школа Природа і фізика 11 Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії 6-12 класи «Природа і фізика» Автор: Р.Л.Каміна 2009 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19.06.2009 № 1/11-4349)
Вечірня школа Людина і Космос 12 Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії 6-12 класи. «Людина і космос» Автори: Гринюк О.М., Скороход С.В. 2009 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19.06.2009 № 1/11-4349)
Дворічнокутянська ЗШ Основи практичної астрономії (курс за вибором) 10 Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6-12 класи. (Автори: Чуйко О.В., Терещенко В.А.) 2009 Харків, «Осно-ва» Державна Рекомендовано МОН України (лист від 19.06.2009 № 1/11 – 4349)
Дворічнокутянська ЗШ Фізика живої природи (курс за вибором) 10 Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії 6–12 класи (Автори: Чуйко О.В., Терещенко В.А.) 2009 Харків, «Осно-ва» Державна Рекомендовано МОН України (лист від 19.06.2009 № 1/11 – 4349)
Хімія. Біологія. Екологія
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ Дергачівський ліцей №2 Малоданилівський ліцей Солоницівська ЗШ №2 Токарівський НВК Дворічнокутянська ЗШ Розв’язування задач з хімії 10 Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи. С. Дехтяренко. 1 год. 2009 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 20.11.2009 № 1/11-9428 )
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ Малоданилівський ліцей Пересічанська ЗШ Черкаськолозівська ЗШ Дворічнокутянська ЗШ Вечірня школа Екологія людини 10 Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для до профільної підготовки та профільного навчання. Матяш Н.Ю. 1 год. 2009, Кам¢янець-Подільський «Аксіома» Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 21.10.2008 № 1/11-5142 )
Вечірня школа Еволюційна біологі 12 Еволюційна біологія. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів. Автор: Бабанов Д.А. 2008 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 21.10.2008 № 1/11-5142)
Дворічнокутянська ЗШ Основи біологічної статистики в науково-дослідницькій роботі учнів (курс за вибором) 11 Перелік програм і курсів за вибором, що рекомендовані до використання у НВП у 7-11 класах до програми «Основи біологічної статистики в науково-дослідницькій роботі учнів» (Ягинська Г.В.) 2008 Офіційний сайт МОНУ //www.mon. gov.ua Державна Рекомендовано МОН України (лист від 21.10.2008 №1/11-5142)
Психологія
Дергачівська гімназія №3 Пересічанська ЗШ Солоницівська ЗШ №2 Слатинський НВК Вільшанська ЗШ Подвірський НВК Протопопівський НВК Дворічнокутянська ЗШ «Рівний-рівному» 10б Програма факультативного курсу для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя») Автор: Н.Лещук (35 год) 2007 Київ, «Наш час» Державна Схвалено Міністерством освіти і науки України (лист від 30.11.2006 1.4/ 18-1490.)
Дергачівська гімназія №3 Психологія 11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.«Психо-логія».11клас. Рівень стандарту /академічний. Укладачі: С.І Болтівець. Автор: О.В.Губенко, (35 год) 2011 Державна Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист від 29.08.2011 №1/11-8010
Дворічнокутянська ЗШ Основи психології та педагогіки (спецкурс) 10-11 Збірник програм з викладання факультативних курсів, куррсів за вибором для застосування в роботі працівників психологічної служби ЗНЗ: навчально-методичний посібник (за наук. ред.. В.Г. Панка) «Основи психології та педагогіки» (Д.Д. Романосвська ) 2013 Офіційний сайт МОНУ //www.mon.gov.ua/ Державна Рекомендовано МОН України (лист від 06.06.13 №1/9-413)
Дворічнокутянська ЗШ Я і моя професія (спецкурс) 11 Збірник програм з викладання факультативних курсів, курсів за вибором для застосування в роботі працівників психологічної служби ЗНЗ: навчально-методичний посібник (за наук. ред.. В.Г. Панка) до програми «Я і моя професія» (Журомська Л.М.) 2013 Офіційний сайт МОНУ //www.mon.gov.ua/ Державна Рекомендовано МОН України (лист від 06.06.13 №1/9-413)
Інформатика. Технології. Креслення
Козачолопанський НВК Основи баз даних 10 Програма курсу за вибором «Основи баз даних» для загальноосвітніх навчальних закладів/І.О. Завадський – Київ, 2011 2011, Київ Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОНмолодьспорту від 20.07.2011№ 1.4/18Г-666)
Малоданилівський ліцей Основи комп’ютерної графіки 10 Програма факультативу для основної школи «Основи комп’ютерної графіки». Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський. 1 год. 2006 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 10.08.2006 № 1-11/4927 )
Малоданилівський ліцей Вільшанська ЗШ Слатинський НВК Основи веб-дизайну 11 Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну». І.О. Завадський, Н. Прокопенко. 1 год. 2006 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 10.08.2006 № 1-11/4927 )
Вільшанська ЗШ Прудянська ЗШ Основи створення комп’ютерних презентацій 10-11 Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. Програма курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» Авт. І.О. Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г. Проценко 2009 ВГ БШВ державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, (лист від 14.08.2009 № 1/11-6823)
Вільшанська ЗШ «Сучасні офісні інформаційні технології» 11 Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки у старших класах ЗНЗ. Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології» Авт. Ю.О.Дорошенко, В.В.Лапінський, Л.А.Карташова 2009 ВГ БШВ державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, (лист від 10.08.2006 № 1/11-4927)
Токарівський НВК Медіа-культура 10 Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітнього навчального закладу «спеціальний медіа-освітній курс «Медіа-культура» (авт. О.Т.Боришполець та інші) 2012 Авторська Національна академія наук України інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Козачолопанський НВК Креслення 10 11 Програми для ЗНЗ «Креслення» 8-11 класи. Підготували В.Сидоренко, Д.Тхоржевська 2001 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 22.08.2001 № 1/11 – 3580)
Основи здоров′я. Фізична культура.
Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ Дергачівський ліцей №2 Малоданилівський ліцей Пересічанська ЗШ Солоницівська ЗШ №2 Солоницівська гімназія №3 Козачолопанський НВК Вільшанська ЗШ Протопопівський НВК Великопроходівський НВК Подвірський НВК Токарівський НВК Безруківський НВК Вечірня школа Захисти себе від ВІЛ 10-11 Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу: програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку. Т.В. Воронцова, В.М. Оржеховська, В.С. Пономаренко. 0,5 год. 2010 Державна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ІІ ЦЗО (лист від 04.08. №1.4/18-3169)
Пересічанська ЗШ Захист Батьківщини 10-11 Програма та методичні рекомендації для гуртків з військово-патріотичного виховання і вивчення основ військової справи з учнями 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Автори:Ю.Д.Кривонос,В.К.Борщов-Харків:ХОНМІБО,2009 2009 Авторська Схвалено методичною радою ХОНМІБО (протокол №3 від 17.09.2009 р.)
Художня культура
Дергачівський ліцей №2 Етикет 10А Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму (частина 3). Етикет та етика Косюк І.Ю. 2010 Державна
Пересічанська ЗШ Етика: духовні засади 10-11 Програма для ЗНЗ. Курс «Етика: духовні засади», факультативи 1-11 кл. Автори: Хайруліна В.М., Сухомлинська О.В. 2008 Державна Міністерство освіти і науки. Протокол №2 від 11.04.2007
Кiлькiсть переглядiв: 2368