Закони України:

  • «Про загальну середню освіту», 1999 рік(зі змінами, внесеними згідно із Законом №5460-УІ (5460-17) від 16.10.2012),
  • «Про позашкільну освіту», 2000 рік(зі змінами, внесеними згідно із Законом №5460-УІ (5460-17) від 16.10.2012),
  • «Про дошкільну освіту», 2001 рік (зі змінами, внесеними згідно із Законом №5460-УІ (5460-17) від 16.10.2012).

Постанови Кабінету Міністрів України:

  • від 06.05.2001 №433 «Про затвердження Положення про позашкільний навчальний заклад» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №769 (769-2010-п ) від 27.08.2010),
  • від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1204 (1204-2011-п ) від 16.11.2011),
  • від 12.03.2003 №306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад»,«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №768 (768-2010-п ) від 27.08.2010),
  • від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,
  • від 20.04.2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»,
  • від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 №173/26618 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»

Наказ відділу освіти від 04.01.2016 №12 "Про організацію державної атестації навчальних закладів Дергачівського району"

Державна атестація навчальних закладів

Чинним освітнім законодавством України про атестацію навчальних закладів передбачено наступне:

1. Закон "Про освіту":

«За результатами атестації дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти Міністерства освіти України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень: 1) визначають відповідність освітніх послуг, які надаються закладам освіти, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня; 2) приймають рішення про створення спеціалізованих закладів освіти: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо; вносять пропозиції Міністерству освіти України про надання відповідного статусу професійно-технічним закладам освіти; 3) приймають рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти» (ст. 15, п. 5).

2. Закон "Про загальну середню освіту":

«Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти України» (ст. 40. п. 3).

Одне із основних завдань органів управління системою загальної середньої освіти: «атестація навчальних закладів системи загальної середньої освіти, оприлюднення результатів атестації через засоби масової інформації» (ст. 36, абз. 4).

3. Закон України "Про дошкільну освіту":

«Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Результати державної атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються» (ст. 21, п. 3).

4. Закон України "Про позашкільну освіту":

«Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Результати державної атестації позашкільних навчальних закладів оприлюднюються» (ст. 10. п. 5. абз. 1).

Кiлькiсть переглядiв: 222